Az Alkotmánybíróság (Ab) január 19-én hozott határozatában elutasította a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 26. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat.

A törvény 2005. február 1-jétől hatályos 26. § (2) bekezdése a korábbi szabályhoz képest (amely a feladatkörhöz szükséges képesítési előírások között nem szereplő felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén is lehetőséget adott az átsorolásra, ha a köztisztviselő a szakképesítési előírásoknak megfelelt) szigorította a köztisztviselő I. besorolási osztályba kerülésének feltételeit: csak abban az esetben tette azt lehetővé, ha a köztisztviselő a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Ezt a rendelkezést az indítványozók azért tartották alkotmányellenesnek, mert a törvényhozó az új szabályt szerintük visszamenőlegesen léptette hatályba; szerzett jogot vont el azzal, hogy az új rendelkezés hatályát a tanulmányaikat 2005. február 1-jét megelőzően megkezdő köztisztviselőkre is kiterjesztette.

Az Ab az indítványokat megalapozatlannak találta. Az egyhangúan elfogadott határozat indokolása szerint a támadott rendelkezés a kihirdetését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget, és nem nyilvánít valamely magatartást jogellenessé sem.

Az I. besorolási osztályba kerülésre, és az ezzel járó magasabb illetményre való jogosultság keletkezését a törvényhozó – a korábbi és a módosított szabályozás szerint is – az előírt felsőfokú iskolai végzettség megszerzésének jogi tényéhez (nem pedig a tanulmányok megkezdéséhez, folytatásához) kötötte, a hatálybalépés időpontját megelőzően jogosultságot szerzett jogalanyok besorolását pedig a módosítás nem érintette.

Az Ab egy 1991-ben kelt határozatában kimondta: a szerzett jogok védelme a jogállamban f szabályként érvényesül, de nem abszolút érvényű, kivételt nem tűrő szabály. Ezzel összefüggésben az indokolás rámutat: a törvénymódosítás – felsőfokú iskolai végzettség megszerzése és a szakképesítési előírásoknak való megfelelés révén – az I. besorolási osztályba kerülésre már jogot szerzettek helyzetén nem változtatott, átsoroláshoz való joguk megvonására (visszasorolásukra) nem adott alapot.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján