A Magyar Helsinki Bizottság megküldte észrevételeit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium számára a Büntető Törvénykönyv új általános részének tervezetéhez.

A Btk. Általános Részének újrakodifikálása tárgyában megszületett törvényjavaslat sok tekintetben előrelépést jelent a hatályos Btk.-ban található megoldásokhoz képest (kitérési kötelezettség hiányának törvényi megjelenítése, tevékeny megbánás alkalmazhatóságának kiterjesztése, kényszergyógykezelés szabályozásának módosításai), egyes rendelkezések azonban vetnek fel aggályokat – véli a Magyar Helsinki Bizottság.

Az említett aggályok közül legsúlyosabbnak a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés intézményének fenntartását tartják, így észrevételeik hangsúlyos része ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ezt követően a tanulmány kitér egyéb, a Bizottság által észlelt problémákra is.

Az észrevételek letölthetőek a Magyar Helsinki Bizottság hivatalos honlapjáról.