A jobb szabályozás a gazdasági és pénzügyi válságra adott európai válasz kulcseleme – derül ki az Európai Bizottság által ma előterjesztett, az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálatáról szóló dokumentumból. A felülvizsgálat megmutatja, hogy a polgároknak és a gazdasági társaságoknak, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) máris számtalan előnye származik az egyszerűsített intézkedésekből és az adminisztratív költségek lefaragásából.

A radikális egyszerűsítés során mintegy 1300 jogszabály hatályon kívül helyezését javasolták – az „acquis”, az uniós jogszabályok összessége közel 10%-kal, a Hivatalos Lap 7800 oldallal lesz soványabb. Az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, már előterjesztett vagy tervezett intézkedéseknek köszönhető megtakarítás 30 milliárd eurót tesz ki. A hozzáadottérték-adóról (héa) szóló ma beterjesztett javaslat egymagában 18 milliárd eurót takarítana meg. A Bizottság adminisztratív terhekkel kapcsolatos élenjáró megközelítését a tagállamok többsége is átvette, közülük 21 már el is indította e terhek csökkentésére irányuló nagyszabású országos szintű programjait. A Bizottság végül hatásvizsgálatai jobbá tételével továbbra is törekszik az általa alkotott valamennyi új jogszabály minőségének javítására. Ezt úgy fogja elérni, hogy megerősíti a szubszidiaritás ellenőrzését, javítja az érdekelt felekkel való konzultációt, és mélyrehatóbban vizsgálja az intézkedéseknek pl. a kkv-re, az adminisztratív terhekre, az alapvető jogokra, a fogyasztókra és a régiókra gyakorolt hatását.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőket mondta: „Az adminisztratív terheknek a Bizottság által javasolt csökkentése az európai gazdaságélénkítési terv kulcseleme. Az idők változnak. A szabályozásnak dinamikusnak kell lennie, nem lehet statikus. Alkalmazkodnia kell az új helyzetekhez, az új szükségletekhez. Az érdekelt felekkel való jobb konzultációnak, a hatásvizsgálatok javításának és az adminisztratív akadályok elhárításának köszönhetően még hatékonyabbá és felhasználóbarátabbá tehetjük az európai szabályozást. A Bizottság felmutatta eredményeit. Remélem, hogy a közelgő hónapokban a tagállamok és az Európai Parlament erőfeszítéseink lendületétől sarkallva úgyszintén eredményeket fognak elérni.”

Günter Verheugen, a Bizottság alelnöke azt mondta: „A jobb szabályozásra irányuló stratégia négy évvel elindítását követően sikeresnek bizonyult. Már figyelemreméltó eredményeket értünk el, és szándékunk szerint ez év végére még messzebbre jutunk. A jobb szabályozásnak – ami annyit tesz, hogy a szükséges szabályozás mellett a gazdasági szereplőket és a polgárokat sújtó terheket a lehető legkisebb mértékűre korlátozzuk – továbbra is a jelenlegi gazdasági nehézségekre adott válaszunk középpontjában kell maradnia.

2008-ban is folytatódott a közösségi jog radikális egyszerűsítése

Amint a Tanács és a Parlament elfogadja a hivatalban lévő Bizottságnak a jogszabályok egyszerűsítésével és egységes szerkezetbe foglalásával hozott intézkedéseit közel 10%-kal – mintegy 1300 jogszabállyal és 7800 Hivatalos Lap oldallal – fog csökkenni az acquis. Emellett persze további egyszerűsítésre is szükség van: a Bizottság 2009-ben 33 új kezdeményezésről fog dönteni. Az uniós szabályozás átvilágítását követően a jövőben további 81 fellépést lehet beemelni az egyszerűsítési tevékenységek sorába. Ennek eredményeképpen a hivatalba lépő Bizottság befejezheti az egyszerűsítés munkáját.

További információ: ld. MEMO/09/31

Az adminisztratív terhek csökkentése – a lehető leggyorsabban

Mióta a Bizottság bemutatta arra vonatkozó javaslatát, hogy a gazdasági szereplőket sújtó adminisztratív terheket 2012-re 25%-kal csökkentsék, és a tagállamokat is vonják be e munkába, a hasonló nemzeti célkitűzéseket megfogalmazó tagállamok száma jelentősen megnőtt: a 2006-os hétről 2007-re 14-re és 2008-ban 21-re.

2007-ben és 2008-ban a Bizottság 21, gyorsított eljárással elfogadandó fellépést terjesztett elő – ezek a becslések szerint összesen több mint 2,3 milliárd euró megtakarítást jelentenek az uniós vállalkozásoknak. Emellett lehetőséget teremtettek a nagymértékű költségmegtakarítást eredményező bizottsági javaslatok előterjesztésére. A Bizottság ma a héáról szóló irányelv felülvizsgálatáról fogadott el ambiciózus javaslatot az elektronikus számlázás útjában álló akadályok felszámolására. A tehercsökkentési potenciál középtávon akár az évi 18 milliárd eurót is elérheti. A társasági joggal kapcsolatban a Bizottság a terv szerint azt javasolná: tegyék lehetővé, hogy a tagállamok kivonják a mikrovállalkozásokat az uniós számviteli irányelvek hatálya alól, ami mintegy 7 milliárd euró további megtakarítást hozhat. Annak érdekében, hogy a rendszert a kkv-k igényeihez igazíthassák, az irányelvek egészében a „gondolkozz először kicsiben” elvet alkalmazták.

További információ: ld. MEMO/09/30

További információ [Főtitkárság]

További információ [Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság]

További információ az e-számlázásról: ld. IP/09/132