Semmis a soproni Petőfi téri mélygarázs építéséről az önkormányzat és egy gazdasági társaság között született szerződés, mert az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan részben sem válhat ki az önkormányzat tulajdonából – közölte a Legfelsőbb Bíróság döntését Banicz Erika szóvivő csütörtökön.

Sopron 2006-ban megválasztott önkormányzata azért kérte a bíróságtól a régi önkormányzat és a beruházó projekttársaság közötti szerződés érvénytelenítését, mert azt jogszerűtlennek tartotta. Álláspontja szerint ugyanis a forgalomképtelen köztér alatt senki más nem építhet mélygarázst, csak a tér tulajdonosa, azaz az önkormányzat.

Banicz Erika az LB szerdai döntéséről küldött közleményében azt írta: az LB megállapította, hogy a mélygarázs építésére megkötött megállapodás semmis. A bíróság döntésében figyelembe vette, hogy földtulajdon esetében a tulajdonjog nemcsak a föld felszínére, hanem a föld mélyére és a felszín feletti térre is kiterjed, és a földön létesített épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg.

Az LB azt is figyelembe vette, hogy az olyan dolgok, amelyek közvetve vagy közvetlenül társadalmi célokat szolgálnak, vagy bárki számára hozzáférhetőek, köztulajdonban állnak; ezeknek rendszerint az állam, illetve az önkormányzatok a tulajdonosai.

Utalt arra, hogy az önkormányzatokról szóló törvény szerint a közjavak védelme érdekében forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok. Ez egyrészt azt jelenti, hogy “az ilyen dolgokra nézve tulajdonosváltozás nem jöhet létre, másrészt (…) kizárja a dolog elidegenítését és megterhelését”.

A bíróság indoklása szerint az önkormányzat és a beruházó között született megállapodás osztott tulajdont eredményezne, az épület önálló ingatlanként az építkező tulajdonába kerülne, az épület tulajdonosa pedig a földrészletre használati jogot szerezne.

“Az ilyen megállapodás nem más, mint elidegenítés, mert az épület tulajdonjoga egyébként a földtulajdonost illetné meg. A forgalomképtelen ingatlan felszínén, felszín alatti vagy feletti részén emelt épület tulajdonjogát a törvény erejénél fogva kizárólag a földtulajdonos szerezheti meg; forgalomképtelen ingatlan esetében tehát osztott tulajdon keletkezése kizárt” – közölték.

Vagyis, mint írták, az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan részben sem válhat ki az önkormányzat tulajdonából. “Mindezek szerint alapos a kereset: a soproni Petőfi tér földfelszín alatti részére megkötött, osztott tulajdon létrehozására irányuló megállapodás a helyi önkormányzatok törzsvagyonának forgalomképességét kizáró jogszabályokba ütközik és ezért (…) semmis” – foglalta össze az LB.