A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fellépésének köszönhetően az elmúlt időszakban több kiskereskedelmi vállalkozás is arra kényszerült, hogy módosítsa a beszállítóival kötött szerződéseit.

A GVH még tavaly júliusban indított eljárást a Provera Beszerzési Kft, valamint annak tagjai (a Cora áruházakat működtető magyar Hipermarket Kft., a Csemege-Match Kereskedelmi Zrt., Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt.) ellen. Ugyancsak eljárás indult az Auchan Magyarország Kft. valamint a Metro Kereskedelmi Kft. szerződéskötési gyakorlatának áttekintésére. A GVH mindhárom ügyben azt vizsgálta, hogy a vállalkozások megsértették-e a kereskedelmi törvényt, azaz az általuk alkalmazott beszállítói szerződések megkötése során visszaéltek-e piaci erejükkel.

A vizsgálat megindulását követően mindegyik érintett kötelezettséget vállalt arra, hogy a versenytörvénnyel és a kereskedelmi törvénnyel összhangba hozza beszállítói szerződéseit. A Provera Beszerzési Kft. vállalta, hogy a 2009. évre beszállítóival kötött szerződéseiben nem szerepelteti a kizárólagos akciótartásra vonatkozó előírást, illetve azt, hogy a szerződésekben egyöntetű betűméretet használ. Az Auchan a 2009. évre beszállítóival kötött szerződéseiben vállalta, hogy meghatározza a beszállítókkal való kapcsolattartás módját, hogy azok kérésre információt kaphassanak termékeik fogyásáról. A Metro 2009. június 30-ig akként módosítja beszállítóival kötött Országspecifikus Szállítási Szerződését, hogy abból törli a kizárólagos akciótartásra, a javára fennálló időbeli és mennyiségi korlátozás nélküli visszáruzási jogra; továbbá a szállítóváltásból, illetve a szállító programváltásából fakadó kedvezményveszteségek szállító általi megtérítésére vonatkozó pontokat.

A versenytörvény szerint, ha az eljárás alá vont vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását összhangba hozza a törvény rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, a GVH végzéssel – az eljárás egyidejű megszüntetésével – kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná. A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a GVH utóvizsgálatot tart.

Az ügyek hivatali nyilvántartási számai: Vj-91/2008, Vj-93/2008, Vj-94/2008.