Nagy többséggel fogadta el kedden az EP Hegyi Gyula jelentését a vadon védelméről, melyben a még érintetlen területek eddigieknél szigorúbb jogszabályi védelmét és jelentősebb anyagi támogatást szorgalmazta a magyar szocialista képviselő.

Mivel Európa összterületének mára mindössze 1 százaléka maradt meg vadon területként, legalább az eddig megmaradt őstermészet méltó védelme mellett száll síkra Hegyi Gyula jelentése, melyben azt kéri, hogy a Natura 2000 természetvédelmi program keretén belül biztosítsanak fokozottabb védelmet a vadonnak. A magyar képviselő azt is fontosnak tartja, hogy a Natura 2000 közösségi finanszírozása is érdemben javuljon, ami a természeti értékekben gazdag Magyarország számára is fontos lenne.

Az EP éppen a vadvilág természetes állapotú megóvása érdekében kérte fel a környezetvédelmi bizottság tagjaként Hegyit a jelentés elkészítésére. Jelentésének célja a civilizáció előtti flórát és faunát őrző területek hatékonyabb védelme a természetvédelmi szabályok által szabott kereteknél. A szöveg nagy súlyt fektet a fenntartható és bioturizmus támogatására, hangsúlyozva az ilyen kezdeményezések jótékony hatását a nagyvárosoktól távoli területek gazdaságára és az ott élők életére. Hegyi még a szavazás előtt elmondta, hogy kifejezetten ellenzi a látogatók kitiltását a természetvédelmi területekről, mivel szerinte csakis azok képesek hatékonyan óvni a természetet, akik jól kiismerik magukat és otthonosan mozognak benne. A jelentés szerint a fenntartható turizmus a természetben pihenők figyelmét éppen a károkozás nélküli megismerés és tapasztalás fontosságára hívja fel.

Ezen szempontok figyelembevétele nyomán támogatja a magyar EP képviselő, hogy Aggtelek környékén és a határ másik oldalán lévő szlovák természetvédelmi területen magyar-szlovák összefogással védett vadonpark – úgynevezett PAN Park – létesüljön.

Az EP ezek mellett azt kéri az Európai Bizottságtól, készítsen tanulmányt az érintetlen területek védelméről, és dolgozzon ki egy olyan uniós védelmi stratégiát, amely azonosítja a veszélyeztetett fajokat és biotópokat. A jelentés szerint fel kell térképezni Európa utolsó érintetlen természeti területeit, és különleges finanszírozást kell biztosítani a visszavadításra, az érintetlen területek széttöredezettségének csökkentésére és a kompenzációs programokra.

Emellett a képviselők a madárvédelmi és élőhely-irányelv, illetve a vízügyi és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv hatékonyabb végrehajtását kérik a tagállamoktól. Az Európai Bizottságtól pedig az érintetlen és a majdnem érintetlen természeti területek megőrzésére létrehozott nemzetközi Wild Europe kezdeményezés támogatását remélik.

Az EP szerint a Natura 2000 uniós természetvédelmi hálózat alá tartozó érintetlen természeti területek számára „különleges státuszt és szigorúbb védelmet kell biztosítani”. A képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás, az illegális fakitermelés és a fokozódó áruigény figyelembevételével dolgozzon ki iránymutatásokat a tagállamok számára az érintetlen területek Natura 2000 hálózat szerinti védelmére, fenntartható használatára és finanszírozására.