Közzétette a médiatörvény helyébe léptetni javasolt jogszabály tervezetének harmadik változatát az Országgyűlés honlapján az anyag kimunkálásával foglalkozó ötpárti testület.

A tervezet egyik legfőbb újdonsága, hogy – ha jelentősen módosított formában is – visszahozná a társadalmi véleményezés intézményét; a felállítani tervezett Közszolgálati Tanács nézői-hallgatói panelt működtetne, amely véleményezőként közreműködne a közszolgálati stratégia kidolgozásában.

A díjazás nélkül működő testület összeállításakor részvételi lehetőséget kell biztosítani az országos kisebbségi önkormányzatoknak, a szomszédos államok magyar társadalmi szervezeteinek, valamint azoknak az egyházaknak, amelyek az adófelajánlások legalább egy százalékát megkapták, akárcsak azoknak a civilek tömörüléseknek, amelyek a megelőző második évben legalább háromezer adózó felajánlását kapták.

Megmarad ugyan az újdonságként behozott nyolcéves korhatár-besorolás, de – eltérően az előző változattól – nem kötnék meg, hogy ez mikor kerülhet adásba. Finomítottak a meghatározó véleményformáló képességű műsorszolgáltatók definícióján is.

Az ötpárti testület november elején tette közzé az első, december 23-án pedig a második szövegváltozatot; utóbbiban már nem szerepel két, a sajtóban és számos publicisztikában bírált, a köznyelvben csak “médiarendőrségként” említett elképzelés, amely szerint a médiahatóság “bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat”.

Az új megfogalmazás szerint a hatóság “feladatai ellátásához, a tényállás tisztázása céljából – a Nemzeti Médiahatóság kérésére – bármely személy vagy szervezet köteles a kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában a Nemzeti Médiahatóság rendelkezésére bocsátani, továbbá adatokat a Nemzeti Médiahatóság által meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban szolgáltatni, valamint felvilágosítást adni”.

Kikerült az anyagból az a kitétel is, amely szerint tevékenysége vagy mulasztása miatt háromhavi bérével lakolhatna a felelős szerkesztő.

Míg az első változat tavaly decemberi és idén januári időponttal alakította volna át a közszolgálati intézményrendszert és a médiahatóságot, a második és a most publikált harmadik változat az év közepi – június és július fordulójára tett – határidőkkel számol.

Az előkészítők és véleményezők konzultációját követően ismételten átdolgozott a szakmai munkaanyag→