A gazdasági válság enyhítésére tervezett két magyar kormányzati intézkedést hagyott jóvá versenyjogi szempontból február 25-én az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó szabályai értelmében engedélyezett két, vállalkozásoknak szánt támogatási intézkedést, amelyet Magyarország a jelenlegi gazdasági válság kezelése érdekében helyezett kilátásba. Az első intézkedésnek köszönhetően 2009 és 2010 folyamán legfeljebb 500 ezer euró összegű támogatás nyújtására nyílik lehetőség a gazdasági válság következtében finanszírozási nehézségekkel küzdő vállalkozások számára. A második program kedvezményes kamatozási feltételek formájában történő támogatásnyújtásra irányul bármilyen futamidejű kölcsön vonatkozásában, amelyet 2010. december 31-ig kötnek meg.

Mindkét program megfelel a Bizottság állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretrendszerének – közölték Brüsszelben. Ez a rendszer (szigorúan ideiglenes jelleggel) kiegészítő lehetőséget kínál a tagállamoknak ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban a finanszírozáshoz jutást megkönnyíthessék a cégek számára. Tehát a bizottsági értékelés szerint a szóban forgó intézkedések összeegyeztethetőek az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, miszerint „egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” támogatás nyújtható.

„E programok hozzájárulnak majd a jelenlegi helyzet által sújtott magyar vállalkozások nehézségeinek enyhítéséhez, anélkül, hogy indokolatlan versenytorzulást idéznének elő” – jelentette ki Neelie Kroes versenyjogi biztos. „A Bizottság a magyar hatóságokkal való kitűnő együttműködésnek köszönhetően igen gyorsan jóvá tudta hagyni a tervezett intézkedéseket.”

Az első program az ideiglenes keretrendszer korlátozott összegű összeegyeztethető támogatásokra vonatkozó rendelkezésein alapul. Nevezetesen a támogatás felső összeghatára vállalkozásonként nem haladhatja meg az 500 000 eurót, és a program csupán azon vállalkozások esetében alkalmazható, amelyek 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben.

A második program összhangban áll az ideiglenes keretrendszer kedvezményes kamatozási feltételek formájában történő támogatásnyújtásra vonatkozó rendelkezéseivel. Az alacsony kamatlábak a legkésőbb 2010. december 31-ig kötendő kölcsönök esetében biztosíthatók, de csak a 2012. december 31-ig történő kamatfizetésekre vonatkozóan. Ezen időpontot követően a vállalkozásoknak a piaci kamatlábaknak megfelelően kell majd törleszteniük. A program nem alkalmazható a már 2008. július 1-jén nehéz helyzetben lévő vállalkozások tekintetében.