A kormány rövid távú korrupcióellenes programjának megvitatása érdekében 2009. március 3-án civil fórum rendezésére került sor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezésében, dr. Kondorosi Ferenc kormánybiztos elnöklésével.

A civil fórumon a meghívottakon, azaz a jelentős korrupcióellenes tevékenységet folytató civil szervezeteken, érdekképviseleteken és a témában megnyilvánuló tudományos szakembereken kívül olyanok is részt vettek, akik a Minisztérium honlapján közzétett meghívóra reagálva a rendezvényre regisztráltak.

A megvitatott tervezetek között szerepelt a lobbitörvény módosítása, a Közérdekvédelmi Hivatal felállítása, a közérdekű bejelentést tevő foglalkoztatottak védelme (az ún. whistleblowing szabályozás), valamint a közszférában érvényesítendő közös etikai minimumszabály-rendszerről szóló normaszöveg tervezete. A szakmai fórumon mintegy húsz szakértő osztotta meg észrevételeit a Minisztérium honlapján is közzétett tervezetekről.

A szakértők egyetértettek abban, hogy tovább kell vinni az Antikorrupciós Testület által megkezdett szakmai munkát, és folytatni kell az antikorrupciós stratégia végrehajtását. A szakértők egy része üdvözölte a Közérdekvédelmi Hivatal létrehozását, mivel ezáltal az antikorrupciós hatáskörök egy szervnél összpontosíthatók. Mások azt a megoldást tartanák elfogadhatónak, ha új szerv létrehozása helyett már létező kormányzati szerv látná el a tervezetekben megfogalmazott feladatokat. A Hivatalt támogató szakértők egy része a tisztességes eljárás követelményére vonatkozó vizsgálati jogkört jó eszköznek tartotta, mások a vizsgálati jogkör nélkül tartják elképzelhetőnek a Közérdekvédelmi Hivatal működését. Sok szakértő fontosnak tartotta azt, hogy a Hivatal a feladatokat figyelembe véve a lehető legkisebb létszámmal jöjjön létre. Sokan hangsúlyozták, hogy a Közérdekvédelmi Hivatal a nyilvánosság erejével tudna élni. Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy nem szabad egy ilyen szervet elhamarkodottan felállítani, szükség van a korrupciós jelenségek okainak, illetőleg a látencia mértékének alaposabb vizsgálatára.

A közérdekű bejelentést tevő foglalkoztatottakat védő szabályozás bevezetését a szakértők döntő többsége helyesnek tartotta. A lobbitörvény módosításával kapcsolatban a résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy az adminisztratív terhek növelését nem tartják célszerűnek, de a döntéshozatalban az átláthatóság erősítése kívánatos cél. A közszférában kívánatos etikai minimumkövetelmények kialakítását a résztvevők támogatták, bár néhányan közülük az egyes szakmákra vonatkozó törvények mellékleteként látnák szívesen ezt a követelményrendszert.

A civil szervezetek képviselői főleg a nyilvánosság erejét és az érintettek oktatását, szakmai továbbképzését tartják olyan feladatnak, amelyről mindenképpen gondoskodni kell, és amellyel áttörés érhető el.

A kormányzat köszöni a civil fórumon részt vevők alapos és a jogalkotást segítő észrevételeit, és fontosnak tartja a szakmai egyeztetések folytatását. Minden további észrevételt köszönettel veszünk, kérjük azokat március közepéig eljuttatni a Minisztériumba.