Az alkotmánybírák megkezdik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdésének, valamint a 21/A. § (5) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát. Az indítványozó szerint alkotmányossági aggályok merülnek fel a jármű üzembentartójának objektív felelősségével összefüggésben.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik az Országos Választási Bizottság 350/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen benyújtott kifogással. Az OVB megtagadta a Magyar Néppárt képviseletében eljáró Sebők István által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy előrehozott országgyűlési képviselőválasztás legyen?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 309/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány olyan tartalmú módosítását, hogy országos népszavazást lehessen tartani az Országgyűlés feloszlásáról.”

Ugyancsak kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 310/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az egyéni országgyűlési képviselők a választókerületükben névjegyzékbe vett választópolgárok egyötödének kezdeményezésére tartandó szavazáson, a választókerületben névjegyzékbe vett választópolgárok szavazatainak egyszer többségével visszahívhatók legyenek.”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 311/2008. (X. 30.) OVB határozatát is. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy a köztársasági elnököt a választásra jogosult választópolgárok a szavazataik egyszerű többségével választhassák meg.”

Megkérdőjelezték a helyi adókról szóló 1990. évi C . törvény 41. § (2) bekezdés a) pontjának, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontjának alkotmányosságát.

Napirendre kerül az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIIII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült azt a határozattervezet, amely azt elemzi, biztosította-e az Országgyűlés annak törvényes lehetőségét, hogy a házasság felbontása iránti perben a bíróság jóváhagyhassa a feleknek a családtámogatási igények és a családi adókedvezmény igénylésére jogosult személy meghatározása tárgyában kötött egyezségét.

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 203/2008. (VI. 25.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Magyar Nyugdíjasok Segélyez Egyesülete képviseletében Szekeres Margit elnök által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy magyar termőföld állandó jelleggel legalább 10 év óta nem itt lakó külföldi állampolgárnak ne legyen eladható?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 184/2008. (V. 6.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a Gy. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törölje el az 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4)bekezdéseiben a pártok számára biztosított területi és országos listaállítási jogot, hogy ezentúl az Országgyűlésbe csak egyéni választókerületekből kerülhessenek képviselők?”

Napirenden lesz Az Országos Választási Bizottság 351/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen emelt kifogás. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy törvény rendelkezzen arról, hogy országos és helyi népszavazás, illetve országos és helyi népi kezdeményezés során aláírást csak olyan személy gyűjthessen, akit a területi választási bizottság aláírásgyűjtőként nyilvántartásba vett?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 148/2007. (V. 31.) OVB határozata ellen is. Az OVB hitelesítette a Somsák Á. László által a Magyar Nyugdíjasok Pártja képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a 13. havi nyugdíj a rendes nyugdíjba kerüljön beépítésre?”

Határozattervezet készült az Országos Választási Bizottság 20/2008. (I. 8.), 21/2008.(I. 8.), 22/2008. (I. 8.) 23/2008. (I. 8.) és 24/2008. (I. 8.) OVB határozatai ellen benyújtott kifogások vizsgálata tárgyában.

Kedden tárgyalják azt a határozattervezetet, amely a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdésének és 23. § (1) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálja.

Megkérdőjelezték a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 7. §-ának és a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 5. §-ának az alkotmányosságát.

Megvizsgálják a Munka törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény 175. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 174. §-ának alkotmányosságát is.

Napirenden lesz a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 674. § (1) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Szó lesz a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § e) pontjának, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § i) pontjának alkotmányosságról.

Megtárgyalják az Alkotmány 18. §-a és a 70/D. §-a értelmezésére irányuló indítványt.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján