Az EP támogatta az Európai Bizottság javaslatát, amely szigorítaná és frissítené az ipari létesítményekből származó károsanyag-kibocsátás csökkentéséről szóló uniós jogszabályt. A képviselők ugyanakkor rugalmasabb szabályozást szeretnének, jobban tájékoztatnák a közvéleményt és új, EU-szintű kibocsátási határértékeket határoznának meg.

Az ipari szennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv szerint mintegy 52 ezer ipari létesítmény üzemeltetőjének kell engedélyt kérnie az uniós tagállamok hatóságaitól. Az engedélyeket csak a környezetvédelmi követelményeket betartó létesítmények kaphatják meg.

A jogszabály felülvizsgálatának célja, hogy csökkentsék az adminisztrációs terheket és egyszerűsítsék a szabályokat. Ennek részeként hét különböző irányelvet vonnak egybe.

Az EP témafelelőse Holger Krahmer (liberális, német). Jelentését kedden, 537 igen, 73 nem, 59 tartózkodó szavazattal fogadta el az Európai Parlament.

Új kibocsátási határértékek

Az EP egyetértett az Európai Bizottság által az erőművekre, illetve a kéndioxidra, a nitrogénoxidokra, a porra és a szénmonoxidra javasolt értékekkel. A képviselők ugyanakkor rugalmasabbá tennék a határértékek megállapítására szolgáló eljárást.

A parlament csökkentené a piactorzításhoz vezető kivételek számát. A képviselők szerint (komitológiai eljárás keretében) az Európai Bizottságnak meg kellene határoznia olyan értékeket, amelyeket semmiképpen nem lehetne túllépni.

Közepes erőművek

Az átdolgozott, összevont jogszabály számos szektorra kiterjed – a fémfeldolgozástól a vegy- és papíriparon, az élelmiszer-feldolgozáson át az olajfinomítókig és a sertés- és baromfi-nagyüzemekig. A szabályozás kiterjed az erőművekre, a hulladékégetőkre, és a titánium-dioxidot kibocsátó létesítményekre is. A képviselők támogatták azt a javaslatot, hogy a közepes, 20-50 megawatt közötti erőművekre is hatályos legyen a jogszabály. Nem tartoznának viszont ide az 50 megawattos teljesítmény alattiak közül azok, amelyek évi legfeljebb 500 órán át működnek.

Kevesebb adminisztráció, jobb tájékoztatás

A szakbizottsági képviselők módosító indítványokat nyújtottak be annak érdekében, hogy csökkentsék az adminisztratív előírások számát, egyszerűsítsék a bejelentésekre és vizsgálatokra vonatkozó szabályokat, és javítsák a közvélemény tájékoztatását.

Jelentéstevő: Holger Krahmer (ALDE, DE)

Jelentés (A6-0046/2009) – Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás)

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

A jelentés szövege