Az Ukrán Állami Vámőrség tájékoztatása alapján 2009. január 01- től azok a fuvarozók, akik Ukrajnába bármely jogcímen – kivéve tranzit – árut szállítanak, csak a címzett által előzetesen – az egységes automatizált informatikai rendszeren keresztül – benyújtott előzetes vám árunyilatkozat (EÁ), vagy az előzetes értesítések (EE) elektronikus másolatai birtokában léphetnek be Ukrajna területére.

Az ukrán vámtörvények szerint az a személy, akinek árut szállítanak Ukrajna területére, köteles áruszállítási szándékát előzetesen bejelenteni a vámhatóságnak.

Az előírásoknak megfelelően az a személy, akinek címére áru érkezik, az EÁ vagy az EE felhasználásával értesíti a feladót vagy a fuvarozót, az árukísérő okmányokon pedig fel kell tüntetnie az EÁ és az EE számát, valamint a kiadás dátumát is.

Azon szállítmány beléptetése, amely nem rendelkezik a fentiekben meghatározott iratokkal, megtagadásra kerül a visszairányítás és a vámkezelés elutasításáról szóló igazolás kiállítása mellett.