Az Ügyészek Országos Egyesülete a Magyar Bírói Egyesülettel összhangban tiltakozik az MSZP kongresszusán a kormányfő által tett kijelentések ellen, amely az igazságszolgáltatáson belül az ügyészek személyét és az ügyészség tekintélyét, amely az állampolgárok körében megbecsülését élvez, ugyanúgy sérti, mint a bírákét.

Az Ügyészek Országos Egyesülete azzal a céllal jött létre a rendszerváltás évében, hogy őrködjön az ügyészség politikai befolyástól mentes munkavégzése felett és tevékenységét kizárólag az alkotmány és a jogszabályok határozzák meg.

A közel 1700 ügyész nagy munkateherrel végzi munkáját, a legjobb tudása, és tisztessége szerint, pártpolitikai befolyástól mentesen, ezért alaptalanok a kormányfő kijelentései.

Az ügyészséget igazságtalanul támadó kijelentések ellenséges hangulat keltésére és az intézménybe vetett bizalom gyengítésére alkalmasak, amelyre az állam és az állampolgárok biztonságának, jogos érdekeinek védelmét ellátó ügyészség nem szolgált rá, ezért azokat visszautasítjuk.