A Magyar Bírói Egyesület, mint a bírák túlnyomó többségét tömörítő érdekképviseleti szervezet, érdeklődéssel kíséri figyelemmel a hazánkban zajló társadalmi és gazdasági eseményeket, az egyes hatalmi ágak képviselőinek ezekhez kapcsolódó megnyilvánulásait.

A Magyar Bírói Egyesületnek alapszabályában rögzítetett kötelessége a bírák személyét, illetve a bíróságok tekintélyét – indokolatlanul és megalapozatlanul – támadó megnyilvánulásokkal szembeni fellépés.

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke, az ország nyilvánossága által figyelemmel kísért párt rendezvényen az alábbi kijelentéseket tette:

“… az állam egyes intézményei, különösen a bíróságok és az ügyészségek bizonyos döntései azt az érzést keltik, hogy a döntéshozók egy része a Fidesz érdekei, kimondott vagy sugallt elvárásai szerint járnak el.”

“… úgy tűnik, mintha mentenék, a Fideszhez kötődő disznóságokat, másrészt meg időnként, azt a gyanút keltik, hogy részrehajlóan eljárás alá vonják, büntetik a Fidesz ellenfeleihez tartozókat vagy annak vélteket.”

A Miniszterelnök Úrnak, mint a végrehajtó hatalom vezetőjének az idézett, valamint a közszolgálati televízió csatornáján megerősített, a bíróságok pártatlanságát megkérdőjelező, a bírósági eljárást – valamely politikai párt javára – részrehajlónak minősítő megalapozatlan és hangulatkeltő kijelentései alkalmasak a jogállam alapintézményei tekintélyének az aláásására. Ez a bíróságok elleni nyílt támadásnak is tekinthető és az egy demokratikus jogállamban megengedhetetlen.

Dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület Elnöke