Gyakran – főleg az építőiparban – kiszolgáltatottak az alvállalkozóknál dolgozó munkavállalók. Az Európai Parlament a tisztességes munkafeltételek biztosítását követeli. A plenáris ülése elé kerülő véleményadó jelentés szerint érdemes lenne uniós jogszabályt is elfogadni erről.

Lasse Lehtinen (szocialista, finn) készített véleményadó parlamenti jelentést “a termelési láncban tevékenykedő alvállalkozók társadalmi felelősségvállalásáról”.

A szöveg szerint “korunkban a termelési folyamat számos iparágban meghosszabbodott és kiterjedt, széttöredezett a termelési lánc (…) és ennek hatása a mérlegben az, hogy a munkaerő közvetlen költségeit a kereskedelmi szolgáltatási szerződéseken alapuló alvállalkozói, szolgáltatási vagy beszállítói költségek váltják fel”. Az alvállalkozókat viszont “gyakran kijátsszák egymás ellen”, és “gyakorta bonyolult alvállalkozói láncolatai miatt bizonyos ágazatok, különösen az építőipar különösen kiszolgáltatottak a visszaélésekkel szemben” – áll a szövegben.

Az EP felszólítja a Bizottságot, terjesszen elő javaslatot arra, hogy a tisztességes munkára vonatkozó feltételeket az alvállalkozóknál foglalkoztatott munkavállalóknál is alkalmazni kelljen.

Zárják ki a közbeszerzésekből a tisztességtelen vállalatokat

A jelentés “felszólítja a nemzeti állami hatóságokat, fogadjanak el, illetve fejlesszenek tovább olyan jogi rendelkezéseket, amelyek kizárják a közbeszerzésből a munkajogi szabályokat, a kollektív szerződéseket vagy a magatartási kódexeket megsértő vállalkozásokat”.

A jelentés “üdvözli, hogy nyolc tagállam (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország és Spanyolország) nemzeti felelősségi rendszerek létrehozásával már reagált az alvállalkozókra mint munkáltatókra háruló felelősséggel kapcsolatos problémákra; és bátorítja a többi tagállamot, hogy fontolják meg hasonló rendszerek bevezetését”.

Legyen-e uniós szabályozás?

A képviselők tanulmány elkészítését várják az Európai Bizottságtól. Ennek ki kell térnie arra, lehetséges lenne-e létrehozni “egy láncfelelősségre vonatkozó közösségi eszközt az alvállalkozási folyamatok átláthatóságának növelése és a közösségi és nemzeti jog jobb érvényesítésének biztosítása céljából”.

A jelentés szerint mindenesetre “egy ilyen eszköz nem csak az alkalmazottak, hanem a tagállami hatóságok, munkáltatók, különösen pedig a kis- és középvállalkozások számára is hasznos lenne a szürkegazdaság elleni harcukban, mivel az egyértelmű és átlátható közösségi szabályok eltávolítanák a piacról a kétes szereplőket”.

Jelentéstevő: Lasse Lehtinen (PES, FI)

Jelentés (A6-0065/2009) – Alvállalkozók társadalmi felelőssége a termelési láncokban

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2009. március 23., hétfő