Neelie Kroes, az Európai Bizottság versenypolitikai biztosa a rendelkezésre álló információk alapján nem tartja szükségesnek, hogy intézkedést kezdeményezzen a MasterCarddal szemben annak a 2007-es bizottsági határozatnak a megsértése okán, amely megállapította, hogy a MasterCard által alkalmazott, határokon átnyúló multilaterális bankközi jutalékok (MIF-ek) sértik az EK-Szerződés versenykorlátozó üzleti gyakorlatra vonatkozó szabályait.

A 2007. évi határozat elfogadását követően a MasterCard 2008. június 12-én ideiglenesen hatályon kívül helyezte határokon átnyúló multilaterális bankközi jutalékait (lásd MEMO/08/397), 2008 októberétől azonban megemelte kártyarendszerdíjait. A MasterCard most úgy döntött, hogy a határokon átnyúló tranzakciókat érintő multilaterális bankközi jutalékokat a jövőben új módszertan alapján határozza meg. Ennek eredményeként a multilaterális bankközi jutalékok súlyozott átlaga jelentősen csökken majd ahhoz a szinthez képest, amelyről a Bizottság megállapította, hogy sérti az uniós trösztellenes szabályokat. Az új módszertan alapján számított jutalékok esetében az egy tranzakcióra jutó MIF súlyozott átlaga hitelkártyák esetében nem fogja meghaladni a 0,3%-ot, betéti kártyák esetében pedig a 0,2%-ot. A MasterCard ezenfelül beleegyezett abba is, hogy a 2008 októberében bevezetett kártyarendszerdíj-emelést 2009. júliusi hatállyal visszavonja. A MasterCard azt is vállalta továbbá, hogy a fizetésikártya-piac átláthatóságának növelése és a verseny fokozása érdekében 2009. júliustól új kártyarendszer-szabályokat léptet életbe. A Bizottság a következő hónapokban szorosan figyelemmel kíséri majd a változtatások végrehajtását.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőképpen fogalmazott a kérdés kapcsán: „Elégedettségre ad okot, hogy ezek a kötelezettségvállalások nemcsak a MasterCard kártyarendszerének hatékonyságát és átláthatóságát fogják javítani, de az általuk biztosított előnyökből a fogyasztók és a kiskereskedők is megfelelő mértékben részesednek majd. A multilaterális bankközi jutalékok kiszámítására szolgáló új módszer nyomán a bankok és a kiskereskedők számára világosabbá válik a díjak rendszere, és a korábbiakhoz képest jelentősen csökkennek a MasterCard multilaterális bankközi jutalékai. A következő hónapokban szorosan figyelemmel kísérjük majd a vállalások teljesítését.”

2007. decemberi határozatában (lásd IP/07/1959 és MEMO/07/590) a Bizottság megállapította, hogy a MasterCard azon multilaterális bankközi jutalékai, amelyeket a társaság a MasterCard és Maestro betéti és hitelkártyákkal az Európai Gazdasági Térségben (EGT) végrehajtott határokon átnyúló tranzakciók esetében alkalmaz, sértik az EK-Szerződés versenykorlátozó üzleti gyakorlatokra vonatkozó szabályait (81. cikk).

A határozat mindamellett nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy a multilaterális bankközi jutalékok összhangban lehetnek az EK trösztellenes szabályaival, amennyiben kedvező hatást gyakorolnak az innovációra és a hatékonyságra, és lehetővé teszik, hogy a fogyasztók megfelelő arányban részesedjenek ezekből az előnyökből. A határozat felszólította a MasterCardot arra, hogy üzleti magatartását hat hónapon belül (2008. június 21-ig) hozza összhangba a Szerződés trösztellenes szabályaival. A határozatban foglaltak kellő időben történő teljesítésének elmulasztása esetén a Bizottságnak bírság kiszabására is lehetősége nyílt.

2008. június 12-én (lásd MEMO/08/397) a MasterCard ideiglenesen hatályon kívül helyezte határokon átnyúló multilaterális bankközi jutalékait, miközben folytatta azokat az egyeztetéseket, amelyek a fogyasztók és kiskereskedők számára is megfelelő mértékű előnyöket biztosító jutalékok meghatározását lehetővé tevő módszertan kidolgozására irányultak.

A MasterCard kötelezettségvállalásai

A MasterCard most a következő három kötelezettségvállalást tette:

  • 2009. júliustól olyan módszertan alapján számítja ki a határokon átnyúló multilaterális bankközi jutalékokat, amely biztosítja, hogy a jutalékok tükrözzék a készpénz helyett a fizetési kártyák elfogadásából a kereskedők számára fakadó tranzakciós előnyöket. A jutalékok e módszer alapján történő kiszámítása a multilaterális bankközi jutalékok maximális súlyozott átlagszintjének jelentős csökkenését eredményezi majd: az egy tranzakcióra jutó MIF súlyozott átlaga hitelkártyák esetében nem fogja meghaladni a 0,3%-ot, betéti kártyák esetében pedig a 0,2%-ot. Összehasonlításul megemlítjük, hogy 2007-ben a MasterCard határokon átnyúló multilaterális bankközi jutalékai kártyától függően 0,8% és 1,9% között váltakoztak. (A Maestro kártyák esetében a határon átnyúló MIF 0,4% és 0,75% között volt.)
  • 2009. júliustól a MasterCard visszavonja a 2008 októberében bevezetett kártyarendszerdíj-emelést (lásd a következőkben).
  • 2009. júliustól a MasterCard életbe léptet egyes olyan, rendszerének átláthatóságát növelő intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik majd a fogyasztók és a kereskedők számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozhassanak azzal kapcsolatban, milyen fizetési módokat használnak és fogadnak el. Az egyik új szabály szerint például a MasterCard az eddigi egységes díjszabás helyett a használt kártya típusának függvényében különböző díjszabásokat kínál és számláz majd a kereskedők számára.

2008 októberében a MasterCard felülvizsgálta az Európai Gazdasági Térségben alkalmazott elfogadói árazási struktúráját. Ennek keretében növelte egyes már létező elfogadói díjait (ezeket a díjakat a rendszerben való tagság fejében fizetik a tagbankok a kártyarendszer üzemeltetőjének, jelen esetben a MasterCardnak), új elfogadói díjat vezetett be, és megszüntetett egyes elfogadóidíj-mentességeket. A MasterCard most arra vállalt kötelezettséget, hogy ezeket a díjakat visszavonja.

Tekintettel a multilaterális bankközi jutalékokat érintő, MasterCard által tervezett változtatásokra és a kártyarendszerdíj-emelések visszavonására tett kötelezettségvállalásra, valamint figyelembe véve a kártyapiacokra vonatkozó, jelenleg rendelkezésre álló információkat, Kroes biztosnak ebben a stádiumban nem áll szándékában bizottsági fellépést kezdeményezni a MasterCarddal szemben akár a 2007. évi bizottság határozat betartásának elmulasztása, akár a trösztellenes szabályok kártyarendszerdíj-emelés vagy határokon átnyúló MIF újrabevezetése révén történő megsértése miatt.

Ami a Visa fizetésikártya-piacon tanúsított magatartását illeti, a Bizottság folytatja a megkezdett trösztellenes vizsgálatot (lásd MEMO/08/170). A testület figyelemmel kíséri más piaci szereplők magatartását is annak érdekében, hogy biztosítsa ezen a piacon a kereskedők és a fogyasztók számára kedvező hatású, hatékony verseny megvalósulását.

További információk: MEMO/09/143.