A feketegazdaság elleni határozott és hatékony fellépés érdekében megalakított Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet (HENT) tegnapi napon tartotta idei első plenáris ülését dr. Kondorosi Ferenc, az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos és dr. Bendzsel Miklós, a HENT titkársági feladatait is ellátó Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének vezetésével.

A HENT által eddig létrehozott öt munkacsoportban (a statisztika, a büntetőjogi és szabálysértési joggyakorlat, a gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás, a képzés, oktatás – kreatív és informatikai iparágak, valamint az internet útján történő szolgáltatásnyújtás területén) az állami szerveket, valamint a társadalmi és érdekképviseleti szervezeteket képviselő szakértők folyamatosan dolgoznak a szellemitulajdon-védelem hatékonyabbá tételét segítő javaslatok kidolgozásán. Az eddig született javaslatok közül kiemelendőek a gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás visszaszorítása érdekében előterjesztett jogszabály-módosítási javaslatok, valamint a HENT által 2009. április 22-én megrendezésre kerülő, a „Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogi jogsértésekhez kapcsolódó büntetőeljárásokban” címet viselő konferencia, amely a bíróságok, ügyészségek, a Rendőrség és a Vám-és Pénzügyőrség részvételével a jogérvényesítés hazai joggyakorlatának kedvező irányú változását, valamint a jogalkalmazó szervek együttműködését irányozza elő.

A HENT támogatja azt az indítványt, amely a tömeges internetes szerzői jogi jogsértések megfékezésére, az érintett tartalomipari és információ-technológiai integráció felgyorsítására, valamint üzleti modellek kidolgozásának ösztönzésére tesz javaslatot. A HENT egy asztalhoz kívánja ültetni a szerzői jogi jogosultak, a legnagyobb tartalomszolgáltatók, illetőleg a témában kompetenciával rendelkező állami intézmények képviselőit annak érdekében, hogy megvizsgálják a szolgáltatók és az internethasználók jogi felelősségének hátterét, az ún. „fokozatos válasz” alkalmazásának lehetőségét, jogi kereteit és megvalósításának státuszát az Európai Unió többi tagállamában. A kerekasztal-beszélgetés célja, hogy a jogi szabályozás kialakítását megelőzően, illetőleg jogi eszközök helyett az érintettek által közösen kidolgozott, egységesen alkalmazott magatartási kódex kerüljön elfogadásra.

A HENT kiemelt figyelmet fordít a társadalom szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tudatosságának növelésére és szemléletformálására, amelynek érdekében többirányú, több célcsoportot megszólító intézkedéseket, kampányokat indított el, illetve tervez kezdeményezni a jövőben.

A 2009-es év tudatosságnövelő kampányaiban kiemelt figyelmet kap a fiatalok szemléletformálása, ennek részeként a diákok szerzői jogi tudatosságának növelésére „Hamisítás, ahogy én látom – Az én alkotásom, az én tulajdonom” címmel képzőművészeti pályázat került kiírásra a középiskolás diákok számára. A gyógyszerhamisítás okozta gazdasági és egészségügyi problémákra fókuszáló kampányt is kezdeményezett a HENT, amelynek keretében elindította gyógyszerhamisítás elleni honlapját a www.hamisgyogyszer.hu-t, valamint orvosi rendelőkben elhelyezett szórólapokon, újsághirdetésekben és egészségügyi portálokon hívja fel a lakosság figyelmét a hamis gyógyszerek veszélyeire, továbbá együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Gyógyszerészi Kamarával.

A naprakész tájékoztatás érdekében az Magyar Szabadalmi Hivatal gondozásában 2008 decembere óta üzemel a HENT honlapja (www.hamisitasellen.hu), amely gazdag híranyagot tartalmaz, és tájékoztatást nyújt a HENT tevékenységéről, aktuális kampányairól.