Az Országgyűlés kedden elfogadta a Seres Mária által kezdeményezett, a képviselői költségtérítésről szóló népszavazás elrendelésére vonatkozó határozatot. A referendum időpontját Sólyom László köztársasági elnök tűzi majd ki.

Seres Mária a következő kérdést fogalmazta meg: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?”. A kérdést az Országos Választási Bizottság (OVB) 2008. szeptember 23-án hagyta jóvá.

Seres Mária novemberben kezdte meg az aláírások gyűjtését, amelyet februárban fejezett be, ezután kezdte meg az OVB az aláírások ellenőrzését.

A választási bizottság március 18-án közölte, hogy a kiíráshoz szükséges 200 ezer helyett a kérdésben legkevesebb 525 ezer hiteles aláírás gyűlt össze.

Seres Mária korábban törvénymódosítást is javasolt azért, hogy a népszavazást az Európai Parlament (EP) tagjainak választása napján lehessen tartani.

Kedden az országgyűlési képviselők 360 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett fogadták el azt határozati javaslatot, amely a népszavazás elrendelésére vonatkozik.

A népszavazást elrendelő országgyűlési határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. Ennek megjelenésétől számított nyolc napon belül nyújtható be kifogás az Alkotmánybíróságnak, amely soron kívül dönt a kifogásról.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a népszavazás időpontját a köztársasági elnök a népszavazást elrendelő országgyűlési határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét – jogorvoslat esetén annak elbírálását – követő 15. napon belül tűzi ki.

A népszavazást legkésőbb 43 nappal a szavazás napja előtt, az azt elrendelő országgyűlési határozat közzétételét – jogorvoslat esetén az annak elbírálását – követő 90 napon belüli időpontra kell kitűzni.

A népszavazást az előbb említett 43 napos időközön belülre is ki lehet tűzni, ha más kérdésben a köztársasági elnök már korábban népszavazást tűzött ki, annak idejéig legalább 20 nap van hátra, és az újabb kérdésben történő népszavazás egyidejű megtartása a szavazás lebonyolításának törvényességét nem veszélyezteti.

A törvény kimondja: nem lehet népszavazást tartani az országgyűlési képviselők, az EP tagjai, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján, valamint az azt megelőző és követő 41 napon belül. Ha a népszavazást emiatt nem lehet az azt elrendelő országgyűlési határozati javaslat közzétételét követő 90 napon belüli időpontra kitűzni, a népszavazást a választást követő 131 napon belüli időpontra kell kitűzni.