Az Európai Bizottság által Lettországnak küldött indokolással ellátott véleménnyel második szakaszába lépett az a jogsértési eljárás, amelyet a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok függetlenségét garantáló uniós szabályok végrehajtásának elmaradása miatt indítottak. A Bizottság azt kívánja elérni, hogy Lettország tartsa tiszteletben a szabályozói és a tulajdonosi jogkörök elválasztásáról szóló elvet a távközlési ágazatban.

A Bizottság tavaly szeptemberi hivatalos felszólító levélére (IP/08/1343) adott válaszukban a lett hatóságok nem adtak magyarázatot a felvetett aggályokra, így a Bizottság most megindította a jogsértési eljárás második szakaszát.

„A szabály, amely szerint szabályozói jogkörökkel felruházott kormányzati egységek nem gyakorolhatnak egyidejűleg tulajdonosi és ellenőrzési jogköröket is az állami tulajdonban lévő távközlési vállalatok felett, egyike a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok függetlenségét és pártatlanságát garantáló elveknek” – fejtette ki Viviane Reding, az EU távközlésért felelős biztosa. „Ezt az elvet minden olyan esetben tiszteletben kell tartani, amikor valamely minisztérium lát el szabályozói jogköröket a távközlési ágazatban. Felszólítom tehát a lett hatóságokat, hogy tegyenek eleget ezen uniós jogi kötelezettségüknek a Lett Közlekedési Minisztérium tekintetében”.

Lettországban a Közlekedési Minisztérium dolgozza ki a Kormány (miniszteri kabinet) által a rádiófrekvenciák kiosztásáról és a nemzeti számozási tervről hozott határozatokat, ami az EU távközlésre vonatkozó rendelkezései szerint szabályozói jogkörnek minősül. Ezzel egyidejűleg a Közlekedési Minisztérium, mint erre kijelölt állami intézmény tulajdonosi és ellenőrzési jogköröket gyakorol két teljes mértékben állami tulajdonban lévő hírközlési és hálózatüzemeltető társaság – a VITA (”Állami Hírközlési Hálózat Ügynökség”) és az LVRTC („Lett Állami Rádió és Televízió Központ”) – felett. Az EU távközlésre vonatkozó szabályainak értelmében az elektronikus hírközlő hálózatokat, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat állami tulajdonban tartó vagy ilyenekben meglévő ellenőrzésüket fenntartó tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szabályozó funkció a tulajdonlással, illetve ellenőrzéssel összefüggő tevékenységektől szerkezetileg ténylegesen elkülönüljön. A C-82/07. számú ügyben hozott 2008. március 6-i ítéletében az Európai Bíróság megállapította, hogy amennyiben a szabályozói feladatok, még ha csak részben is, minisztériumi hatóságok hatáskörébe tartoznak, az egyes tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok se közvetlenül, se közvetetten ne vegyenek részt vállalatok feletti tulajdonosi vagy ellenőrzési jogkörök gyakorlásával összefüggő tevékenységekben.

Háttér

az említett a jogsértési eljárás a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének biztosítására irányuló bizottsági erőfeszítések sorába illeszkedik. A Bizottság számos ügyet indított a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok függetlenségével kapcsolatban, és jelenleg négy tagállammal (Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia) szemben indított ügy van folyamatban.

A távközléssel kapcsolatos jogsértési eljárások részletes összefoglalója