Növekedést mutat a felderített veszélyes termékek száma a 2008-ra vonatkozó RAPEX-jelentés szerint. 16%-kal nőtt 2008-ban az uniós piacról kivont veszélyes termékek száma 2007-hez viszonyítva – derül ki az Európai Bizottságnak a nem élelmiszer-ipari fogyasztói termékekre vonatkozó sürgősségi riasztórendszerről (RAPEX) közzétett éves jelentéséből.

A bejelentések számának 1605-ről (2007-es adat) 1866-ra való emelkedése arról tanúskodik, hogy a RAPEX-rendszer kapacitása – az Európai Bizottság és a tagállamok jelentős ráfordításait és képzésekre fordított beruházásait követően – 2008-ban is nagymértékben nőtt. Az európai vállalatok komolyabban veszik a fogyasztói termékek biztonságát érintő feladataikat, és a nem biztonságos termékeket gyorsabban visszahívják a piacról. A 2008-ban tett bejelentések is többnyire játékokra és gyermekeknek szánt termékekre (például kerékpárok, bébikompok, járókák és cumik), valamint elektromos berendezésekre és gépjárművekre vonatkoztak. A kínai eredetű termékekre vonatkozó, a RAPEX-en keresztül tett bejelentések száma nőtt (a 2007-es 52%-os arány 2008-ban 59%-ra emelkedett). Mindez annak tulajdonítható, hogy a piacfelügyeleti hatóságok az ismerten nagyobb kockázatot jelentő termékkategóriákra összpontosítanak. A jelentésben bemutatott eredmények meghatározzák a termékbiztonsággal kapcsolatban európai szinten folytatott munka irányát, és az EU és Kína közötti, fokozottabb termékbiztonsági együttműködés keretében Kínában folytatott nyomonkövetési vizsgálatokhoz fognak vezetni.

Meglena Kuneva fogyasztóvédelmi biztos nyilatkozata szerint: „A ma megjelent jelentés egyértelmű üzenete az, hogy nem ülhetünk nyugodtan a babérjainkon, amikor a fogyasztók biztonságáról van szó. A legnagyobb kihívás 2009-ben annak garantálása, hogy a termékbiztonság kérdése a pénzügyi válság idején se szoruljon háttérbe, a vállalatok továbbra is betartsák a vásárlókkal szembeni kötelezettségeiket, és a tagállamok elegendő forrást biztosítsanak a szabályok betartatására. A biztonság nem luxus. Ez a jelentés világos képet ad az előttünk álló fő kihívásokról, és félreérthetetlen üzenete az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a biztonsági kérdések terén költségmegszorítási intézkedéseket rendeljünk el, vagy takarékoskodni próbáljunk. Épp ellenkezőleg, a gazdasági válság idején, amikor a fogyasztók vásárlás során leginkább az árakat tartják szem előtt, fokozottabb erőfeszítésekre és a szokásosnál is szigorúbb felügyeletre van szükség.”

A bejelentett veszélyes termékek száma egyre nő

A RAPEX-rendszeren keresztül terjesztett bejelentések száma fokozatosan nő 2004 óta, amikor is a RAPEX jogalapját jelentő, általános termékbiztonságról szóló irányelvet a tagállamok átültették nemzeti jogukba. Öt év alatt a bejelentések száma megnégyszereződött: míg 2004-ben 468 bejelentés érkezett, 2008-ban ez a szám 1866-ra nőtt. 2007-hez képest 2008-ban 16%-kal több bejelentést tettek.

A RAPEX-bejelentések növekedése arra vezethető vissza, hogy a nemzeti hatóságok hatékonyabban hajtatják végre a termékbiztonsági előírásokat, a vállalkozások jobban ismerik kötelezettségeiket, fokozódott a harmadik országokkal való együttműködés, és tagállamok számos, a Bizottság által koordinált hálózatépítő tevékenységben részt vesznek.

Minden ország részt vesz a RAPEX-ben

Valamennyi EU-tagállam részt vett a RAPEX-rendszerben azáltal, hogy a veszélyesként újonnan beazonosított termékeket bejelentette, és a kapott információknak megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket hozott. Tizenkét tagállam még fokozta is tevékenységét, és több veszélyes terméket jelentett be, mint 2007-ben. A legtöbb bejelentés a következő országokból érkezett: Németország (205 bejelentés), Spanyolország (163 bejelentés), Szlovákia (140 bejelentés), Görögország (132 bejelentés) és Magyarország (129 bejelentés). Az ezekből az országokból származó bejelentések a rendszeren keresztül küldött, komoly kockázatot jelentő termékekre vonatkozó bejelentések 50%-át teszik ki.

A játékok, az elektromos berendezések és a gépjárművek vezetik a listát

2008-ban csak a játékok (498 bejelentés), az elektromos berendezések (169 bejelentés) és a gépjárművek (160 bejelentés) a komoly kockázatot jelentő termékekre vonatkozó bejelentések 53%-át tették ki. Ezek az eredmények összhangban vannak a 2007-re vonatkozó RAPEX-jelentés eredményeivel. 2008-ban 140 bejelentéssel a textiltermékek (köztük a ruházati cikkek) szerepeltek a negyedik helyen a RAPEX-en keresztül leggyakrabban bejelentett termékkategóriák listáján.

Nőtt a kínai eredetű termékekre vonatkozó bejelentések száma

A komoly kockázatot jelentő termékekkel kapcsolatban 2008-ban a RAPEX-rendszeren keresztül tett összesen 909 bejelentés tárgyát Kínában előállított termékek képezték. A RAPEX-en keresztül bejelentett, kínai eredetű termékek száma a 2007-es 52%-ról 2008-ban 59%-ra emelkedett. A növekvő tendenciát több tényező összefüggésében kell szemlélni: az EU egyre többet importál Kínából, a nemzeti szintű végrehajtási intézkedések fokozottabb mértékben összpontosítanak kínai termékekre, hatékonyabbá vált az EU és Kína közötti együttműködés.

A jelentés rámutat, hogy a (2006 szeptemberében létrehozott) „RAPEX-CHINA” alkalmazáson keresztül rendelkezésre bocsátott RAPEX-információk alapján a kínai hatóságok is egyre több, a kínai piacra vonatkozó korlátozó intézkedést hoznak. A kínai hatóságok korrekciós intézkedéseikről egy 2007-ben bevezetett rendszer alapján negyedévente beszámolnak a Bizottságnak. Amióta létezik ez az alkalmazás, az AQSIQ 669 RAPEX-bejelentést vizsgált ki. A vizsgálatok 352 esetben (53%) megelőző vagy korlátozó intézkedésekhez vezettek (pl. exporttilalom/az export leállítása, a kínai gyártó/exportőr szigorúbb felügyelete), amelyeket vagy az AQSIQ, vagy önkéntes alapon a kínai gyártó/exportőr fogadott el.

További információk: MEMO/09/167

és http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm