2009. május 1-ét követően a számviteli törvény szerinti beszámolók benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet. Ezzel csökkennek az adminisztrációs terhek, gyorsabb és egyszerűbb lesz a beszámolók benyújtása, és a letétbe helyezés valamint a közzététel is egységessé válik.

A számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételre történő elektronikus benyújtását a Cégtörvény 2005. év januárjától tette lehetővé a cégek számára. A Cégtörvény az elektronikus benyújtás teljesítése során elektronikus aláírás alkalmazását írta elő, ezért számos cég nem élt az elektronikus benyújtás lehetőségével, beszámolóját inkább papír alapon nyújtotta be. A papír alapon beküldött beszámolók feldolgozása a törvényi határidő lejártát követően több hónapot is igénybe vett. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a beszámolók információtartalma a tényleges megismerhetőség időpontjában már kizárólag tájékoztató jellegű volt, gazdasági, piaci szempontból kevésbé volt hasznosítható.

Mindezekre tekintettel a 2008. évi XCVI. törvény-nyel módosított Cégtörvény új alapokra helyezte a számviteli törvény szerinti beszámolók letétbe helyezési és közzétételi rendjét.

A cégtörvény által 2009. május 1-jét követően előírt kizárólagos elektronikus benyújtási mód alapján csökkennek az adminisztrációs terhek, gyorsabb és egyszerűbb lesz a beszámolók benyújtása, és a letétbe helyezés valamint a közzététel is egységessé válik. Egyszerűsödik az eljárás, hiszen ha egy cég a beszámolót a kormányzati portálon keresztül elektronikusan nyújtja be a céginformációs szolgálatnak, akkor azt külön már nem kell a cégbíróság felé is megküldeni.

A beküldött dokumentumok hitelességét biztosítja a vállalkozó képviseletére jogosult személy kötelező aláírása, mellyel felelősséget vállal az adatok valóságtartalmáért, a beküldő pedig az ügyfélkapu regisztráción keresztül azonosítható.

Az új rendszer biztosítja a beszámolók teljes körű nyilvánosságát is: az e célra létrehozott honlapon (www.e-beszamolo.irm.hu) a beszámolókat ingyenesen, korlátozás és regisztráció nélkül a cégnév, cégjegyzékszám, vagy adószám megadásával bárki azonnal megtekintheti.

Ez hozzájárul a hitelezők jogainak hatékonyabb és erőteljesebb védelméhez, és megkönnyíti a beszámolók feldolgozását, meghatározott szempontok szerinti strukturálását, a közzétett adatokon alapuló bármilyen kimutatás, statisztika elkészítését is.

Az új rendszer jelentősen szigorítja a mulasztó cégekkel szembeni fellépést. A beszámolók elektronikus úton történő benyújtásának általánossá tételével akár a törvényi határidő lejártát követően is megtörténhet a mulasztó cégekkel szembeni jogszabályban foglalt fellépés (felhívás, adószám-felfüggesztés, cégbíróság értesítése), és rövid határidőn belül a törvényes működés helyreállítása.