A fizetési szolgáltatások egységes európai piacának megteremtését célzó két jogszabály-tervezetet is jóváhagyott április 24-i plenáris ülésén az Európai Parlament. Az egyik anyag az elektronikus pénzről szóló új irányelv, a másik a határokon átnyúló bankolásról szóló rendelet módosítása.

Az elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását szabályozó irányelv-tervezet célja az, hogy világos és kiegyensúlyozott prudenciális és jogi kereteket biztosítson ennek a gyorsan növekvő ágazatnak. Míg 2005-ben még csak 670 millió euró értékben volt forgalomban elektronikus pénz az EU-ban, addigra 2007. júliusában már 1,05 milliárd euróra emelkedett ez a mennyiség – a jövőben pedig további dinamikus növekedésre lehet számítani, az Európai Bizottság becslése szerint az állomány 2012-re elérheti a 10 milliárd eurót. Olyan rendszerekről van itt szó, amelyek elektronikusan tárolnak és felhasználhatóvá tesznek előzetesen befizetett készpénzösszegeket. Ilyen például az előre fizetett mobiltelefon-feltöltőkártya vagy az online fizetési számla, a német Geldkarte vagy a francia Moneo rendszere.

Az EU azt szeretné, ha eltűnnének a piacra lépés szükségtelen és aránytalan akadályai ezen a nagy jövő előtt álló területen. Ennek érdekében az EP (a Tanáccsal való informális egyetértés megteremtését követően) elfogadta, hogy elektronikus pénzintézet alapításához a jövőben 1 millió eurónyi alaptőke helyett 350 ezer euró is elegendő legyen. További tőkekövetelményként azt is előírnák az elektronikus pénzintézeteknek (EMI), hogy az általuk kihelyezett átlagos e-pénzállomány 2 százalékát is elérje saját tőkéjük.

A piacra lépés bátorítása jegyében megengednék az EMI-knek, hogy más szolgáltatásokat (például különféle távközlési szolgáltatásokat) is nyújtsanak az e-pénzen kívül. Ezzel párhuzamosan azonban arra is nagy hangsúlyt helyeznének, hogy a fogyasztók bizalmat érezzenek az ilyen szolgáltatások iránt. Ezért azt is előírnák, hogy a számlatulajdonos bármikor kérhesse e-pénze „materializált” formában történő megjelenítését, vagyis azt, hogy készpénzként bármikor felvehesse azt. Ennek természetesen költségei lehetnek, ezért megengednék a szolgáltatóknak, hogy ezért díjat számíthassanak fel, de csak akkor, ha ezt előre, már a szerződéskötéskor világosan tisztázzák.