A Bizottság hétfőn zöld utat engedett annak a magyar támogatási programnak, mely a hitelmegszorítások miatt nehéz helyzetbe került cégeken segítene.

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatásokról szóló szabályain ak megfelelően engedélyezte azt a magyar támogatási programot, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a jelenlegi gazdasági válsággal összefüggő hitelmegszorítások miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások számára.

A program révén a hatóságok támogatott kezességvállalás formájában támogatást nyújthatnak a 2010. december 31-ig megkötött beruházási és forgóeszközhitelekhez. A program összhangban áll a Bizottság „Ideiglenes keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban” című, 2009 februárjában módosított dokumentumával, mivel korlátozott időtartamú, nem haladja meg a megfelelő értékhatárokat és kizárólag azon vállalkozások esetében alkalmazható, amelyek 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben.

A program tehát összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, miszerint „egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” támogatás nyújtható.

Neelie Kroes versenyjogi biztos szerint a bejelentett intézkedés, „azáltal hogy megkönnyíti a vállalkozások számára a hitelhez jutást, az üzleti beruházások és a gazdaságélénkítés ösztönzésének hatékony eszköze, amely nem okoz indokolatlan versenytorzulást.”

A magyar hatóságok a programot a Bizottságnak a válság időszakában a reálgazdaság számára nyújtott állami támogatásokról szóló ideiglenes keretrendszerében foglalt rendelkezések alapján és különösen a támogatott kezességvállalások formájában történő támogatásnyújtás feltételei szerint dolgozták ki.

A garanciadíj csökkentése a legkésőbb 2010. december 31-én megkötött hitelgarancia-szerződések esetében, legfeljebb két éves időtartamra alkalmazható. Amennyiben az alapul szolgáló hitel meghaladja a kétéves időtartamot, a módosított ideiglenes keretrendszer mellékletében foglalt mentesülési díjak legfeljebb további nyolcéves időtartamra alkalmazhatók. A program keretében nyújtott kezességvállalások időtartama legfeljebb tíz évig terjedhet. A program nem alkalmazható azon vállalkozások esetében, amelyek 2008. július 1-jén (azaz a hitelszűke előtt) már nehéz helyzetben voltak.

A program olyan nemzeti keretrendszer, amely központi, regionális vagy helyi szintű támogatásnyújtást tesz lehetővé. Kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok esetében is alkalmazható, és a kezességvállalás összege meghaladhatja a 2,5 millió eurót is. Tehát a program hatálya szélesebb, mint a Bizottság által korábban jóváhagyott kezességvállalási intézkedésé.