Mérlegelés nélkül kötelesek kiadni a hangfelvételeket a telefonos ügyfélszolgálatot működtető társaságok az ügyfél kérelmére. Ha első alkalommal kéri a telefonáló, akkor ingyenesen kell azt rendelkezésre bocsátani. Illetéktelen harmadik személynek azonban nem adhatók át a felvételek– foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.

Számos állampolgári panasz, illetve kérdés érkezett az Adatvédelmi Biztos Irodájához a beérkező hívásokat rögzítő telefonos ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló adatvédelmi törvény szerint az adatkezelés akkor tekinthető jogszerűnek, ha arra törvény ad felhatalmazást, vagy ahhoz az érintett hozzájárul.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi törvény az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelezettségévé teszi, hogy a hibabejelentéseket hangfelvétellel vagy elektronikus úton rögzítsék, a fogyasztóvédelemről szóló törvény ugyanezt írja elő a közüzemi, a pénzügyi, a biztosítási, illetve a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények valamennyi, az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációval kapcsolatban.

Törvényi felhatalmazás hiányában az érintett hozzájárulása akkor tekinthető az adatkezelés jogalapjának, ha az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul, és a telefonáló félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Jóri András felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszerű adatkezeléshez a törvényi felhatalmazás és az érintett hozzájárulása mellett szükséges, hogy az adatkezelés célját úgy határozzák meg, hogy abból egyértelműen felismerhető legyen mind a hívó, mind a hívott fél érdeke, s az adatkezelés céljának jól körülhatároltnak kell lennie.

Az ügyfél számára nyilvánvalóvá kell tenni, hogy mely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében nélkülözhetetlen hangfelvételének, mint személyes adatának a kezelése. A felvételt vagy másolatát az ügyfél kérésére át kell adni, az arról készült jegyzőkönyv nem helyettesítheti azt.