Kedden 11 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki az Alkotmánybíróság a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányosságával kapcsolatos határozatát.

Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik az Országgyűlés alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által benyújtott, a vizsgálóbizottságok létrehozásával kapcsolatos alkotmányértelmezési indítvány vizsgálatával.

Szó lesz az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 40. §-ának, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.28.378/2004/10. sz. jogerős végzésében alkalmazott, a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésének, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 70. § hivatkozott szövegrészének alkotmányosságáról.

Megvitatják a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. § (8) bekezdés b) pontjában szereplő „feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,” szövegrész alkotmányosságát.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választás napján nem a lakó, illetve bejelentett tartózkodási helyén tartózkodó, az Alkotmány alapján választójogosultsággal rendelkező állampolgárok számára az önkormányzati képviselők választásán aktív választójoguk gyakorlásának módját és garanciáit szabályozzák.

Megkérdőjelezték az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdésének és a 93. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (3) bekezdésének ba)-bd) pontjai, a 7. § (1) bekezdés ac) pontja, valamint (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A hétfői teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

Kedden kerül napirendre az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 47. §-a, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 110. §-a, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 107. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér l szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésének, valamint 37. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Megvizsgálják a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület L4 jel intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendelésér l szóló 12/2007. (IV. 10.) számú rendelet alkotmányosságát. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Szóba kerül a Budapest F város XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület központjában változtatási tilalom elrendelésér l szóló 13/2007. (IV. 10.) sz. rendelet alkotmányosságát elemző határozattervezet is. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Megtárgyalják a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31-ig hatályos 48. § (1) bekezdés alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján