Az Európai Bíróság C-132/08. számú Lidl-ügyben hozott ítélete szerint a más EU-tagállamban kiállított megfelelőségi nyilatkozattal ellátott rádió-berendezések hazai forgalmazását korlátozó magyar szabályozás ellentétes a közösségi joggal.

A Lidl kereskedőcég Belgiumban gyártott rádió-berendezést kívánt forgalmazni Magyarországon. A kérdéses berendezés rendelkezett a gyártó révén CE-(európai megfelelőség) jelöléssel, illetve a gyártó a berendezésről megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. A magyar hatóságok ennek ellenére a Lidltől is kérik megfelelőségi nyilatkozat kiállítását.

A jogvitában eljáró Fővárosi Bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy egy másik EU-tagállamban gyártott, és az ott székhellyel rendelkező gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal, valamint CE-jelöléssel ellátott terméket Magyarországon forgalomba hozni kívánó cégtől megkövetelhető-e egy külön, a magyar jogszabályok előírásai szerinti megfelelőségi nyilatkozat kiállítása.

Az Európai Bíróság mai napon meghozott ítéletében megállapítja, hogy a tagállamok a területükön nem gátolhatják a CE-jelölést viselő készülékek forgalmazását, és e készülékekkel szemben nem támaszthatnak további nemzeti követelményeket. E jelölés ugyanis azt fejezi ki, hogy a szóban forgó készülékek a vonatkozó közösségi jogszabályok minden rendelkezésének megfelelnek, beleértve a készülékekre előírt megfelelőség-értékelési eljárást is.

Következésképpen a közösségi joggal ellentétes az a magyar szabályozás, amely arra kötelezi a más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal ellátott és e gyártó révén CE-jelölést viselő termékek forgalmazóit, hogy újabb megfelelőségi nyilatkozatot nyújtsanak be.