Az utolsó vitatott kérdésben, az “online kalózok” internetes hozzáférésének bírósági határozat nélküli letiltásának ügyében is sikerült megállapodnia az EP-nek a Tanáccsal, így már csak a tagállamok és a képviselők formális jóváhagyása szükséges a harmadik távközlési csomag elfogadásához.

Az EP akarata érvényesült az utolsó vitatott kérdésben a harmadik távközlési csomag kapcsán: az európai polgárok alapvető jogait a világhálón is tiszteletben kell tartaniuk a tagállamoknak. A most elbukott tanácsi javaslat szerint ugyanis az illegális tartalmak letöltésén ért felhasználók internetes hozzáférését bírósági határozat nélkül is lekapcsolhatták volna a szolgáltatók. Ezt azonban a képviselők az alapvető emberi jogokra hivatkozva teljességgel elutasították, melynek nyomán végül a Tanács engedett és a jövőben csakis szabályos bírósági ítélet birtokában kapcsolható ki bárkinek az internetes hozzáférése.

Az EP kompromisszumos szövege szerint a világháló alapvető eszköze az információszerzésnek, az oktatásnak és a szabad véleménynyilvánításnak, melyet ezért a jövőben is minden távközlési szolgáltatónak tiszteletben kell tartania.

A harmadik távközlési csomag szerdai nagyköveti szintű informális jóváhagyása után a vonatkozó parlamenti jelentéseket május 4. és 7. között szavazhatja meg az EP plenáris ülésén. Ezzel az Unió összes intézményének sikerült tartania a csomag elfogadása kapcsán eredetileg kitűzött céldátumokat, vagyis az új távközlési szabályozás elfogadását az parlamenti ciklus és a Barroso-kabinet mandátumának lejárta előtt. Szakértők szerint a távközlési csomag elengedhetetlen az Unió gazdaságai számára a válságon való túllendüléshez. Nem csak Európa egyik legdinamikusabban fejlődő szektoráról van ugyanis szó, mely jelentékeny részét adja az EU GDP-jének, de az új technológiák a gazdaság összes szektorában számottevően hozzájárulnak a fejlődéshez és fenntarthatóbb működéshez.

A rádiófrekvencia-gazdálkodásról szóló stratégia korábban nagy vitákat kiváltott tervezetéről és az európai hírközlési szervezet létrehozása kapcsán már múlt héten sikerült megtalálni a közös nevezőt az Európai Parlament és a tagállamok között, az EP ipari bizottsága azonban akkor második olvasatban első olvasati szövegéhez visszatérve elfogadhatatlannak tartotta az internetes hozzáférések illegális letöltés esetén a francia kormány által erőltetett bírósági döntés nélküli letiltását. Ennek kapcsán a képviselők 40 igen és 4 nem szavazat mellett visszaállították az eredetileg a szövegben szereplő javaslatukat, mely szerint “hatályos bírósági döntés nélkül nem alkalmazható semmilyen, a felhasználók alapvető jogait korlátozó tiltás”.

Az EP ipari bizottsága második olvasatban jóváhagyta az európai hírközlési szabályozók szervezetének (BEREC-Body of European Regulators for Electronic Communications) létrehozását, támogatva a téma parlamenti jelentéstevőjének, a spanyol néppárti Pilar del Castillónak a módosító indítványait. A képviselők emellett megszavazták a francia szocialista Catherine Trautmann jelentésében javasolt kompromisszumokat az európai távközlési szabályozás kereteinek átalakítására.

Malcolm Harbour brit néppárti képviselő, a csomag fogyasztóvédelmi aspektusaiért felelős jelentéstevője szerint az EP sokat elért a tárgyalásokban a felhasználók védelme érdekében, miközben sikerült a jelenlegi szabályozási keretek újragondolását is véghezvinnie, mely elengedhetetlen a következő generációs hálózatok kiépülésének beindulásához.