Az óvodai étkeztetésért fizetni kell, de a törvényben rögzített ingyenes ellátásokért nem kérhető térítés a szülőktől. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint csak a mindennapi neveléshez nem tartozó többletszolgáltatásokat szabadna megfizettetni.

Szabó Máté a mai gyakorlat visszásságait a nem egyértelmű jogszabálynak tulajdonítja, a változásért az oktatási és kulturális miniszterhez fordult.

Vécépapír, papírzsebkendő, szalvéta, szappan, fogkrém, ágynemű és huzata, írószerek, helyenként gyümölcs. Több panaszos szerint ilyesmit kérnek az óvodák a szülőktől, természetesen nem előírva, hanem önkéntes hozzájárulásként. Ezzel szemben a közoktatási törvény kimondja, hogy az óvodai nevelés ingyenes, egy rendelet pedig meghatározza azokat az eszközöket, amelyeket kötelezően biztosítani kell az óvodák feladatellátásához. Minimális feltétel a többi között a fésű, a fogkefe, a fogmosó pohár, az ágynemű, a törülköző, az abrosz, a papírszalvéta. Ide tartoznak az ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, vagyis azok, amelyek a rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, építéshez szükségesek.

Az említett rendelet azonban nem egyértelmű: nincs benne megnevezve a vécépapír, a zsebkendő, a fogkrém és a szappan. Ezekkel a szülők önkéntes felajánlásként látják el az óvodákat – válaszolták az ombudsmannak a megkérdezett polgármesterek.

A tisztálkodás kellékeiről, az ágyneműről és a nevelőmunkát segítő eszközökről az intézményeknek, illetve a fenntartóiknak kell gondoskodniuk. Az ezzel ellentétes gyakorlat kialakulásához a hiányos jogszabály és a hiányzó anyagi forrás vezetett, ami sérti a jogbiztonság követelményét és a művelődéhez való alapvető jogot – mondta ki a biztos.

A közoktatási törvény meghatározza a térítéssel igénybe vehető szolgáltatásokat és közöttük van az étkeztetés is. Az étkezési díjak megfizetése alól a szociális helyzet függvényében mentesség kapható. Ugyanakkor viszont ennek ellentmond, hogyha az intézmények az ilyen jogosult szülőktől is valamiféle hozzájárulást várnak el, úgymond “önkéntes felajánlásként”.

A vizsgálat során megkeresett valamennyi szerv felhívta az ombudsman figyelmét arra a rendelkezésre, amely szerint a szülő írásos beleegyezését kell beszerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Szabó Máté álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy ez nem a rendeletben előírt kötelező minimum szolgáltatásokra vonatkozik, hanem a közéjük nem tartozó többletekre – mint például a színházlátogatás.

A gyermekek étkezésének minőségét meghatározó jogi szabályozás, illetve annak ajánlásként való megfogalmazása az ombudsman szerint nem biztosítja a megfelelő ellátást, de az intézmények ezért – és élelmezés-egészségügyi követelmények miatt – nem háríthatják át a szülőkre a kiegészítés kiadásait.