Benyújtotta azt az alkotmánymódosítási javaslatát az MSZP, amellyel a párt fellépne a társadalmi együttélést romboló, mások alapvető jogait és emberi méltóságát tagadó megnyilvánulások ellen.

Az Országgyűlés honlapjára hétfőn feltett dokumentum szerint a javaslat – amelyet 96 szocialista képviselő írt alá – büntethetővé tenné a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltését, valamint a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék terjesztését. Ezzel összefüggésben kiegészítené az alkotmány véleménynyilvánításról szóló passzusát, és pontosítaná a gyülekezési és az egyesülési jog gyakorlását.

A többek közt az MSZP elnöke és frakcióvezetője által is jegyzett indítvány azt javasolja: a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság gyakorlása ne irányulhasson nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére. Emellett ne engedje olyan politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatását dicsőítését, népszerűsítését, illetve védelmezését, amelyek személyeket vagy csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól akarnak megfosztani.

A szocialista frakció azt is szorgalmazza, az alkotmány mondja ki: tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése.

A gyülekezési jog tekintetében azt kezdeményezik: kerüljön be az alaptörvénybe, hogy annak gyakorlása nem irányulhat többek nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, illetve a véleménynyilvánítás szűkítése esetében már felsorolt kategóriákra.

Hasonló elven egészítenék ki az egyesülési jogról szóló passzust is.

Az MSZP az alkotmánymódosítást azzal is indokolja, hogy kizárólag olyan közvetlenül vagy közvetetten mások alapvető jogait védő rendelkezéseket kívánnak alkotmányi szintre emelni, amelyek a Magyarország által elfogadott nemzetközi szerződésekben – főként az 1946-os párizsi békeszerződésben – már szerepelnek.

Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezetője hétfői közleményében hangsúlyozta: a pártoknak különösen el kell ítélniük a holokauszt tagadását és “a vallási vagy faji gyűlölet által motivált erőszak mindennemű megnyilvánulását”, valamint “a kisebbségek ellen irányuló támadásokat”.