Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 59/2007. (12. 15.) önkormányzati rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezettel. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet az Alkotmánybíróság elnökének döntése alapján tárgyalja a teljes ülés.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választás napján nem a lakó, illetve bejelentett tartózkodási helyén tartózkodó, az Alkotmány alapján választójogosultsággal rendelkező állampolgárok számára az önkormányzati képviselők választásán aktív választójoguk gyakorlásának módját és garanciáit szabályozzák.

Napirendre kerül az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 47. §-a, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 110. §-a, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 107. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi
tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésének normakontrollját kezdeményezte.

Megtámadták a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér l szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésének, valamint 37. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Megtárgyalják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága kapcsán készült.

Szó lesz a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Megkérd jelezték a katasztrófavédelemmel összefügg egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény egészének, illetőleg 3., 4., 6., 13. és 14. §-ának alkotmányosságát.

Megvitatják a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86. § e) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Kedden harmadszor kerül napirendre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdésének, valamint a 21/A. § (5) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata. Az indítványozó szerint alkotmányossági aggályok merülnek fel a jármű üzembentartójának objektív felelősségével összefüggésben.
Megvizsgálják az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 11. § a) pontjának alkotmányosságágát.

Másodszor veszik napirendre a Legfelsőbb Bíróság elnökének az Alkotmány értelmezésére vonatkozó indítványát.

Szóba kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (3)-(6) bekezdéseinek alkotmányosságát megkérd jelez indítvány.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdését veszi górcső alá.

Indítvány érkezett a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságával összefüggésben.

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján