Egy stockholmi bíróság bûnösnek mondta ki és elítélte a ’The Pirate Bay’ Perként emlegetett perben szerzõi jog megsértésével vádolt négy vádlottat, és mindegyiküket egy-egy év börtönbüntetésre ítélte. A bíróság jelentõs károkozásért is felelõsnek mondta ki a vádlottakat.

A bûnvádi eljárás során, a 2009. február 16-án indított per keretében a négy vádlott ellen az volt a vád, hogy hozzájárultak a szerzõi jog megsértéséhez azáltal, hogy szerzõi jogvédelem alatt álló anyag illegális terjesztését tették lehetõvé, kapcsolatban állva az engedély nélkül mûködõ, „The Pirate Bay” elnevezésû, online forgalmazási szolgáltatást nyújtó céggel.

A bíróság álláspontja szerint az ítélet azt tükrözi, hogy a The Pirate Bay a mûveleteit „kereskedelmi méretekben és szervezett módon” hajtotta végre.

A döntés kihirdetését követõen a Motion Picture Association (MPA) egyik szóvivõje így nyilatkozott:

„Üdvözöljük a bíróság döntését, amellyel bûnösnek mondta ki és elítélte a The Pirate Bay mögött álló személyeket, mert ez a cég óriási károkat okozott a kreatív iparágaknak Svédországban és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Ez a fontos döntés megerõsíti azt, hogy Svédország törvényei igenis védik az alkotók mûveit, és e törvények az online folytatott tevékenységekre is vonatkoznak. Most a svéd hatóságoktól azt várjuk, hogy számolják fel ezt a bûnözõnek minõsülõ vállalkozást.

Ez fontos döntés a szerzõi jogok birtokosai számára, mert aláhúzza a jelentõségét azon joguknak, hogy alkotó munkájukkal létrehozott mûveik védelmet élvezzenek az illegális értékesítés, illetve felhasználás ellen, és az alkotók méltó ellenszolgáltatást kapjanak erõfeszítéseikért. Ez a döntés segítséget nyújt majd abban is, hogy továbbra is támogatást nyerhessen a tehetségek kibontakoztatása és az új (mind helyi, mind nemzetközi léptékû) online szolgáltatások fejlesztése, valamint a nézõközönség szórakoztatására szerte a világon készülõ új filmek és televíziós mûsorok alkotása.”

A Svéd Producerek Szövetsége részérõl Johan Holmer nyilatkozott, és kifejtette:

„Az illegális fájl-továbbítás az egyik legfõbb akadálya a svéd filmgyártás pozitív irányú fejlõdésének. Egy nemzetközi tanulmány szerint a jövedelem-kiesés becsült értéke 700 MSEK (millió svéd korona). A svéd film szempontjából ez óriási összeg.”

AZ MPA a jövõben is elkötelezetten hû marad alapvetõ küldetéséhez, hogy olyan, a józan észt követõ megoldásokat ösztönözzön és segítsen, amelyek támogatják a mozgókép ipar kreativitását, és a filmrajongók örömére a filmek és televíziós mûsorok lehetõ legszélesebb választékát nyújtják.

A mozgókép ipar, beleértve a külföldi és az adott országban mûködõ producereket, forgalmazókat, mozikat, videotékákat és a PPV, pay-per-view azaz a megtekintett mûsorok után fizetendõ programokat nyújtó szolgáltatókat, az egész világon összesen több mint 18 milliárd dollár veszteséget szenved évente, a film-lopások következményeként. A veszteségekbõl több mint 7 milliárd dollárt az illegális internet forgalmazóknak tulajdonítanak, míg 11 milliárd dollár veszteség az illegális másolások, továbbítások és letöltések (bootlegging) eredményeként jön létre.

1. Börtönbüntetés

Az ítélet világos és egyértelmû megerõsítése annak, hogy a mások mûveibõl származó profit elleni törvénytelen, elfogadhatatlan és súlyos vétség az a mód, ahogyan a vádlottak eljártak. Nagyon fontos volt megállapítani és rögzíteni, hogy a szerzõi jogra vonatkozó szabályozásra hivatkozással mi az, ami megengedett, és mi az, ami nem.

Megállapítást nyert, hogy a „The Pirate Bay” tevékenysége messze túlmegy azon, amit a törvény megenged, és ezért a vádlottak viselik a felelõsséget. Ez nagyon pozitív hír mind az alkotók, mind a szerzõi jogok birtokosai, valamint mindazok számára, akik az új, törvényes és jogszerû online szolgáltatások pozitív fejlõdését szeretnék tapasztalni.

2. Az okozott károk

Az okozott károk a törvénysértések súlyosságának szintén nagyon fontos ismérvei. De természetesen a Pirate Bay által a filmkészítõknek, íróknak, zenészeknek és a kreatív ágazat más szereplõinek okozott károk csak töredékét jelentik a valós gazdasági károkozásnak.

A lényeg azonban végül is nem a pontos összeg meghatározása, hanem az, hogy megnevezték a károkért felelõs személyeket, és eléggé valószínû, hogy X korona büntetés kiszabása a legtöbb embert eltéríti majd attól, hogy a Pirate Bay üzleti tervét próbálja meg utánozni.