Szigorúbb tőkemegfelelőségi követelmények elé állítják a bankokat 2010 végétől az Európai Unióban – erről döntött május 6-i plenáris ülésén az Európai Parlament.

Az Európai Parlament nagy többséggel (454 igen szavazattal, 106 ellenében és 25 tartózkodás mellett) szavazta meg a banki tőkeellátottság erősítését célzó irányelv tervezetét, pontosabban Othmar Karas osztrák néppárti képviselő erről készített jelentését. Mivel a szövegről előzetesen már megállapodás jött létre a miniszteri tanáccsal, a most megszavazott rendelkezések 2010. december 31-től életbe is léphetnek. Az új irányelv célja a pénzügyi rendszer átláthatóságának és felügyeletének megerősítése, a jelenlegihez hasonló pénzügyi válságok megismétlődésének megakadályozása.

„Nyilvánvalóan csak az első lépésről van szó” – húzta alá a jogszabály elfogadását követően Karas. Az EP részéről mások is (például a liberális frakció árnyék-jelentéstevője, a brit Sharon Bowles is) kiemelték, hogy számos más irányelv megalkotása várható a következő hónapokban, amelyek mind ugyanezt a célt követik. „Több bizalomra van szükségünk a pénzügyi rendszer szereplői iránt. Ez a jogszabály éppen ezt a bizalmat hivatott erősíteni, egyértelmű jelzést küld mindenkinek, hogy óvatosabban kell eljárni, átláthatóbban kell működni és jobb ellenőrzési eszközöket kell alkalmazni” – emelte ki Karas.

Az irányelv a határon átnyúló bankok esetében kollégiumokat hoz létre az illetékes tagállami felügyeletek részvételével. Az EP ezzel kapcsolatban külön is hangsúlyozta, hogy ha a kollégiumon belül nézeteltérés támadna, független tanácsadókat kell bevonni és közösségi szintű közvetítő mechanizmusokat kell kiépíteni. Ezért felszólította a Bizottságot, hogy még az idén terjesszen elő új jogszabályi javaslatot a felügyeleti rendszer további integrációjáról (a Bizottság már korábban jelezte, hogy ezt meg is teszi az úgynevezett de Larosière-jelentés alapján), azzal a céllal, hogy 2011 végére valódi uniós szintű bankfelügyeleti rendszer jöhessen létre.

Kitettségi korlát és visszatartási kötelezettség

A most megszavazott irányelv előírja, hogy a bankok egyetlen ügyfelükkel szemben sem létesíthetnek aránytalanul nagy kitettséget: egyetlen ügyfelüknek sem hitelezhetnek többet, mint a teljes hitelállományuk 25 százaléka, vagy legfeljebb 150 millió euró. Ez az esetleges vissza nem fizetéssel kapcsolatos kockázat csökkentését célozza. A mostani válság során az egyik súlyosbító tényező éppen az volt, hogy sok pénzintézet túlságosan függővé vált néhány nagy ügyféllel szemben létesített pozíciójától, illetve a bankközi piacokon egymásnak adott hitelektől.