Az EP által első olvasatban megszavazott jogszabály-csomag javítaná az uniós menekültpolitika működését, erősítené a menedékkérők jogait, és a tagállamok közötti szolidaritás erősítésére szólít fel. A képviselők kötelezően alkalmazandó menedékkérelem-kezelő mechanizmus létrehozását akarják 2012-ig.

Egy öt javaslatból álló jogszabálycsomagot szavazott meg csütörtökön az Európai Parlament, melynek általános célja, hogy javítsa az uniós menekültpolitika működését. A szocialista, spanyol Antonio Masip Hidalgo jelentése, melynek középpontjában a menedékkérők befogadásának minimumszabályai állnak, a megfelelő befogadási körülményeket, illetve az ehhez való jogot szabályozza. A Bizottság eredeti javaslata a lakhatás, az élelmezés, a ruházkodás, az egészségügyi ellátás, a pénzügyi segélyek, a mozgás szabadsága és a munkához való hozzáférés tekintetében rögzít bizonyos normákat. A tervezet mindemellett nagy hangsúlyt helyez a kiskorúak, a kísérő nélküli gyermekek, a terhes nők, a kínzás és erőszak áldozatainak védelmére. A csütörtökön 431 igen, 69 nem szavazattal és 43 tartózkodás mellett elfogadott dokumentum rendelkezik arról is, hogy a menekültek fogva tartásáról csak egyes esetekben szabadna dönteni, tömeges formában nem. A menedékkérőket nem lehetne börtönben elhelyezni, csak speciálisan erre szolgáló létesítményekben. Az önkényes fogvatartás ellen jogi garanciákat vezetnének be, a kísérő nélküli gyermekek fogva tartását pedig betiltanák.

A fogvatartás elrendeléséről csak bíróság dönthetne, adminisztratív hatóságok csak kivételes esetben dönthetnek így, döntésüket pedig a bíróságnak 72 órán belül jóvá kell hagynia. Ha ez nem történik meg, akkor a menedékkérőt azonnal szabadon kell bocsátani. A képviselők által elfogadott egyik módosítás értelmében a fogvatartott menekültet olyan nyelven kell tájékoztatni, melyet megért, vagy amelyet ésszerűen feltételezhető, hogy megért, és ha kívánja, akkor jogi segítséget kell neki nyújtani, és ingyenes jogi képviselettel kell ellátni. Biztosítani kell azt is, hogy az illető – ha kell – orvosi ellátásban, és megfelelő pszichológiai támogatásban részesülhessen.

Az EP szerint a menedékkérelmekkel kapcsolatos adminisztratív eljárásokat gyorsan kell lefolytatni, és azok a csúszások, melyek nem a menedékkérő hibájából jönnek létre, nem igazolhatják a fogvatartási időszak meghosszabbítását. A képviselők mindemellett úgy vélik, hogy a munkához való hozzáférést a nemzetközi védelemért folyamodó kérelem benyújtását követő hat hónapon belül garantálni kell, a kiskorúaknak pedig a lehető leghamarabb – maximum három hónapon belül – biztosítani kell, hogy oktatásban részesüljenek.