A Legfelsőbb Bíróság (LB) felülvizsgálati döntése értelmében a munkáltatóik ellen pereket indító tűzoltók 2004. május 1-től alappal igényelték a heti átlagos 48 órán felül teljesített szolgálati idejük túlszolgálatnak minősítését, és az ennek megfelelő díjazás kifizetését – olvasható Banicz Erika, az LB Polgári Kollégiuma sajtószóvivőjének az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Az Legfelsőbb Bíróság korábbi döntésében már értelmezte a tűzoltók szolgálati viszonyával kapcsolatban a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló uniós irányelvek közvetlen alkalmazhatóságának kérdését. E döntés szerint a hivatásos tűzoltók tevékenysége a munkaidőre vonatkozó uniós irányelvek hatálya alá tartozik és a heti 48 órás maximális munkaidő tekintetében az irányelv nem enged eltérést.

A szerdán felülvizsgált három ügyben az LB a korábbi döntésével azonos elvi alapra helyezkedett. Az első két esetben a zalaegerszegi és a lenti tűzoltók indítottak 2007-ben a munkaügyi bíróságon pert, kérve, hogy 2004. május 1-jétől, vagyis az uniós csatlakozás időpontjától a közösségi szabályozásnak megfelelően ismerjék el számukra a heti 40 órát meghaladó, szolgálatban töltött időt túlmunkaként és azt fizessék ki nekik.

A munkáltatók, vagyis az alperes önkormányzati tűzoltóságok fellebbezései után a Zala Megyei Bíróság annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéleteket, hogy kimondta: a heti 48 órát meghaladó szolgálat teljesítése számít túlmunkának. Az uniós irányelvek szerint ugyanis hét napra vonatkozóan az átlagos munkaidő – a túlórát is beleértve – nem haladhatja meg a 48 órát.

Az ügy ezt követően az LB elé került, amelynek szerdai döntése értelmében a tűzoltók 2004. május 1-től alappal igényelték a heti átlagos 48 órán felül teljesített szolgálati idejük túlszolgálatnak minősítését és az ennek megfelelő díjazás kifizetését.

Az LB a korábbi közbenső ítéletében a munkaidőkeret tisztázottsága alapján meg tudta állapítani, hogy a heti 48 óra maximális munkaidőt az uniós szabályok által megengedett hat havi munkaidőkeret figyelembevételével kell elbírálni és túlszolgálatnak a hat havi időkereten felüli szolgálatteljesítés minősül. A szerdán tárgyalt ügyekben csupán azért kellett a jogerős közbenső ítéleteket hatályon kívül helyezni, mert a munkaidőkeret nem volt tisztázva, e nélkül a túlszolgálat mértéke nem állapítható meg – olvasható a közleményben.

A megismételt eljárásban már az összegszerű igényekről lehet a munkaidőkeret megállapítása felől dönteni.

A harmadik ügyben, egy borsodi tűzoltó esetében az LB az elsőfokú bíróságnak azt az ítéletét hagyta helyben, mely teljes mértékben megegyezik a Legfelsőbb Bíróság említett korábbi precedens értékű döntésével.