Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal a határozattervezettel, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült.

Az indítványozó szerint az Országgyűlés nem alkotta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választás napján nem a lakó, illetve bejelentett tartózkodási helyén tartózkodó, az Alkotmány alapján választójogosultsággal rendelkező állampolgárok számára az önkormányzati képviselők választásán aktív választójoguk gyakorlásának módját és garanciáit szabályozzák.

A testület elé kerül a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Határozattervezet készült a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánállatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Szóba kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (3)-(6) bekezdéseinek alkotmányosságát elemző határozattervezet.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Határozat születhet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságával összefüggésben is.

Napirendre kerül a Budapest F város XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület L4 jel intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 12/2007. (IV. 10.) számú rendelet alkotmányosságát támadó indítvány. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Szó lesz a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület központjában változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2007. (IV. 10.) sz. rendelet alkotmányosságát elemző határozattervezetről is. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Az alkotmánybírák megkezdik a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2008. december 8-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági felülvizsgálatát. A köztársasági elnök 2008. december 29-én küldte meg véleményezésre a jogszabályt az Alkotmánybíróságnak.

Megvizsgálják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazható szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondatának alkotmányosságát.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY. határozat 143. §-ával összefüggésben az országgyűlési frakcióból kizárás szabályait veszi górcső alá.

Megvitatják a Büntet törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény 269. §-a (közösség elleni izgatás) alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megtárgyalják azt a határozattervezetet, amely a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény alkotmányossági vizsgálata kapcsán készült.

Kedden tanácskoznak a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjainak alkotmányosságáról.

Megbeszélik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31-ig hatályos 48. § (1) bekezdés alkotmányosságával összefügg határozattervezetet.

Negyedszer kerül napirendre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdésének, valamint a 21/A. § (5) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Az indítványozó szerint alkotmányossági aggályok merülnek fel a jármű üzembentartójának objektív felelősségével összefüggésben.

Megtámadták a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70/B. §-ának és 70/C. §-ának az alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel összefüggésben a művészeti tevékenységre speciálisan kialakított gazdálkodási forma hiányában megnyilvánuló alkotmányellenes mulasztás vizsgálata tárgyában.

Egy indítványozó a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 289. § (2) bekezdésének alkotmányosságát kérd jelezte meg.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján