Az Alkotmánybíróság hétfőn ötödször veszi napirendjére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdésének, valamint a 21/A. § (5) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata. Az indítványozó szerint alkotmányossági aggályok merülnek fel a jármű üzembentartójának objektív felelősségével összefüggésben.

Megvitatják a Büntet törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény 269. §-a (közösség elleni izgatás) alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Szó lesz a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény alkotmányossági vizsgálatáról.

Tárgyalnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát kifogásoló indítványokról. Megbeszélik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31- ig hatályos 48. § (1) bekezdés alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Tervezet készült a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel összefüggésben a művészeti tevékenységre speciálisan kialakított gazdálkodási forma hiányában megnyilvánuló alkotmányellenes mulasztás vizsgálata tárgyában.

Harmadszor veszik napirendre a Legfels bb Bíróság elnökének az Alkotmány értelmezésére vonatkozó indítványát.

Kedden tűzik napirendre a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. § (8) bekezdés b) pontjában szereplő „feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,” szövegrész alkotmányossági vizsgálatát.

Szóba kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3) bekezdésének második mondatának, valamint az e törvény módosításáról szóló 2007. évi CXIX. törvény egészének és 2. §-ának alkotmányossági vizsgálata. Megtárgyalják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága kapcsán készült.

Megtámadták a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény munkaerő kölcsönzésre vonatkozó rendelkezéseinek alkotmányosságát.
Egy indítványozó a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 38. § (1) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Határozattervezet készült a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a katonák illetményéről és illetményjelleg juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, illetve a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggésben. A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.