Több ponton bírálja és elutasítja Magyar Bálint és Sándor Klára szabad demokrata politikusok közoktatási törvénymódosító javaslatát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az oktatási tárca vezetőjéhez intézett levelében.

Az érdekvédelmi szervezet honlapján közzétett dokumentum szerint a nyolc évfolyammal működő gimnáziumok megszűnését kezdeményező passzus egy lényeges területen szűkíti a választható intézménytípusok körét. Ezen intézménytípus egyrészt nem csak az elitképzés terepe, másrészt nyilvánvaló szülői igényt elégít ki. A módosítás indoklása sem ad kellő alapot ezen iskolatípus megszüntetéséhez, ezért arra kérik Hiller Istvánt, hogy ne támogassa ezt a javaslatot.

Kifogásolják a javaslat azon pontját is, amely a 12 évfolyamos, többcélú iskolákban kötelezővé tenné az 1-6 évfolyamokon is a nem szakrendszerű oktatást 100 százalékban.

A PDSZ határozott álláspontja, hogy ez a javaslat – különösen annak indoklásával együtt – ellentmond a törvény szellemének. A PDSZ korábban kifejtett és itt megismételt álláspontja szerint az 5. és 6. évfolyamon a tanulásszervezés szakrendszerű/nem szakrendszerű bontásáról szóló döntést a nevelőtestület hatáskörébe kellene utalni az iskolai szülői szervezetekkel történt egyeztetés után.

A törvénymódosító javaslat ezen eszközt nem csak korlátozza-, hanem megszünteti a nevelőtestület döntési lehetőségét, és teljességgel kizárja szülői szervezetet is.

Mivel semmilyen felmérés sem alapozza meg a módosítás szükségességét, valamint az 5. és 6. évfolyamon megvalósuló nem szakrendszerű képzés szükségességét és hatékonyságát, a PDSZ arra kéri a miniszter, hogy ne támogassa ezt a lépést. Ezzel egyidejűleg javasolja annak felmérését, hogy az elmúlt években hány intézmény vált többcélúvá, mi volt az átszervezés oka és célja, valamint milyen a többcélú intézmények területi megoszlása. A szakszervezet fontosnak tartja a többcélú intézmények környezetében megtalálható nem többcélú intézmények területi megoszlásának elemzését is.

A hétvégi házi feladat tilalmát a PDSZ sem formailag, sem tartalmilag nem tudja támogatni. Kerpen Gábor szerint ugyanis a közoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendjével, szellemével messzemenőkig ellentétes, hogy törvény korlátozza a pedagógiai önállóságot, mind a pedagógusi, mind a nevelőtestületi szabadságot ezen a szinten.