A nemzeti pénzügyi felügyelet lehetőségének feladására szólította fel a tagállamokat a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF szerint a mostani válság során csupán „szuboptimális” (vagyis az optimálisnál rosszabb) megoldások alkalmazására kerülhet sor, ha nem jön létre erős EU-szintű pénzügyi felügyelet.

Az Európai Bizottság május 27-én terjeszti elő javaslatait a pénzügyi felügyeletek európai rendszerének átfogó reformjáról. Ez várhatóan nagyrészt az IMF egyik korábbi vezérigazgatója, Jacques de Larosière által vezetett szakértői testület anyagára támaszkodik majd, amelyet február 25-én hoztak nyilvánosságra. Ennek értelmében kétszintű európai pénzügyi felügyeleti rendszer jönne létre a makro- és a mikroprudenciális felügyeletre. Az előbbit az Európai Központi Bank (EKB) vezetésével és a tagállami felügyeletek részvételével megalakítandó Európai Rendszerkockázati Tanács (ERkT) látná el, az utóbbit pedig a bankok, a biztosítók és az értékpapír-forgalmazók felügyeletét európai szinten most is koordinálni igyekvő, szintén a tagállami felügyeletekből álló három új hatóság: az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítási Hatóság és az Európai Értékpapír Hatóság.

Ez utóbbiak jelenleg csupán szakbizottságként, leginkább konzultációs fórumként működnek, ám most hatáskörüket némileg kiterjesztenék, s például kötelező felügyeleti normákat is elfogadhatnának. Ám valamennyi testületnek csak a határon átnyúló banki tevékenység felügyeletére szólna a mandátuma. De Larosière javaslata szerint az új rendszer két lépésben 2012-ig bezárólag jönne létre.

A francia bankár többször is utalt arra, hogy az általa felvázolt terv az, amelyik a mostani helyzetben a lehető legmesszebb megy a páneurópai struktúrák kialakításában a közösségi alapszerződés megváltoztatása nélkül, tekintettel bizonyos tagállamok (elsősorban Nagy-Britannia) részéről megmutatkozó erős ellenállásra és a nemzeti jogosítványokhoz való ragaszkodásra. Sokan azonban úgy látják, hogy a piaci szereplők hatékony felügyelete szempontjából nézve a volt IMF-vezér elképzelése nem elégséges, ráadásul konkrét gyakorlati megvalósítása körül is sok a kérdőjel.

A téma horderejét jól mutatja, hogy az anyag véglegesítése előtti utolsó napokat még a Nemzetközi Valutaalap is megpróbálta kihasználni a papír tartalmának befolyásolására. Az IMF küldöttsége május 20-án egyeztetett a témában a Bizottság illetékeseivel. Jörg Decressin, az IMF egyik osztályvezetője pedig aznap egy brüsszeli előadásában (amelyet a CEPS kutatóintézetben tartott) a nyilvánosság előtt is kifejtette, milyen irányba szeretné elmozdulni látni a Valutaalap a pénzügyi felügyelet rendszerét az Unióban.