A 2009. június 1-től június 5-ig tartó munkahéten a fogyasztói szerződésekkel, az uniós polgárok álláskeresési támogatásával, valamint versenyjogi kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A május 25-től május 29-ig tartó munkahét

2009. május 25-e (hétfő) és 2009. május 31-e (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. „semaine blanche” lesz, azaz ezen a héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok felolvasására sem.

A június 1-jétől június 5-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. június 4., csütörtök

C-243/08 Pannon GSM

[Fogyasztói szerződések – Tisztességtelen szerződési feltételek – Illetékességi kikötés]

A fogyasztókkal kötött szerződésekben a szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a közösségi jog alapján nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

A fogyasztókkal szerződő cégek előszeretettel tesznek bele olyan feltételt a szerződésbe, amely szerint a szerződésből eredő jogvita esetén a jogvitára kizárólagosan illetékes bíróság – az általános, az alperes lakóhelyét követő illetékességi szabálytól eltérően – a cég székhelye szerint illetékes vagy ahhoz közel található bíróság lesz. Így sokszor az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki kisfogyasztók arra kényszerülnek, hogy a díjhátralékból eredő jogvitájukat Budapesten vagy a főváros környéki városokban (ahol többnyire a szolgáltatók székhelye van) rendezzék. A jelen ügyben is erről van szó, és a Pannon GSM és egy Békés megyei rokkantnyugdíjas előfizető közötti jogvitában eljáró Budaörsi Városi Bíróságnak (amely a Pannon székhelye szerinti bíróság) kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a mobilcég és az előfizető közötti szerződésnek az említett bíróság illetékességét előíró rendelkezése nem minősül-e tisztességtelen szerződési feltételnek.

A Budaörsi Városi Bíróság az irányelv egyes rendelkezéseinek értelmezését kéri az Európai Bíróságtól, és ennek keretében különösen arra kíváncsi, hogy az illetékességének vizsgálata során hivatalból, tehát a fogyasztó kifejezett kérésének hiányában, is köteles-e megvizsgálni az illetékességét kikötő szerződési feltétel tisztességtelen jellegét.

Az ügyben június 4-én várható ítélethirdetés.

Háttéranyagok

C-22/08 Vatsouras és C-23/08 Koupatantze egyesített ügyek

[Uniós polgárok szabad mozgása – Álláskeresési támogatás – Gazdaságilag aktív személy fogalma]Az uniós polgároknak az EU-tagállamokban történő szabad mozgásáról szóló közösségi irányelv értelmében a tagállamok nem kötelesek szociális segítségnyújtásra való jogosultságot biztosítani más tagállamok a területükön tartózkodó és gazdaságilag nem aktív állampolgárai részére. E rendelkezés alapján a nürnbergi munkaügyi központ megtagadta az álláskeresőknek járó alapellátás két, Németországban élő görög állampolgárnak történő folyósítását, mivel azok korábban csak olyan rövid ideig (néhány hónapig) dolgoztak Németországban, hogy az irányelv értelmében nem tekinthetők gazdaságilag aktív személynek. A két görög állampolgár a munkaügyi központ döntését megtámadta a német bíróságok előtt, az eljáró Sozialgericht Nürnberg pedig azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a német hatóságok megtagadhatják-e az irányelv alapján a kérelmezőktől az álláskeresőknek járó alapellátás nyújtását.

Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok 2009. március 12-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a német hatóságok nem tagadhatják meg a két görög kérelmezőtől a kérdéses támogatás nyújtását.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. március 12.

C-8/08 T-Mobile Netherlands és társai

[Versenyjog – Mobilszolgáltatók – Az összehangolt magatartás fogalma]

A közösségi jog tiltja, hogy a vállalkozások megállapodásokkal vagy összehangolt magatartással korlátozzák a piaci versenyt. A holland versenyjog szerint összehangolt magatartásnak minősül minden olyan magatartás, amelyet a közösségi jog értelmében ilyennek kell tekinteni.

2001-ben az öt hollandiai mobilszolgáltató (Ben Nederland BV, jelenleg T-Mobile; KPN; Dutchtone NV, jelenleg Orange; Libertel-Vodafone NV, jelenleg Vodafone; és Telfort Mobile BV, később O2 Netherlands BV, jelenleg Telfort) képviselői egy megbeszélést tartottak, amelyen a szerződéses kereskedőknek az értékesített előfizetések után fizetendő jutalék összegének csökkentéséről állapodtak meg.

A holland versenyhivatal megállapította, hogy a jutalékok összehangolt csökkentésével az érintett cégek jelentős mértékben korlátozták a versenyt, és ezért azokat bírsággal sújtotta. A cégek a kiszabott bírság miatt jogi eljárást kezdeményeztek, és az ügyet tárgyaló holland bíróság az összehangolt magatartás fogalmának értelmezését és ezen belül különösen annak eldöntését kéri az Európai Bíróságtól, hogy egy ilyen magatartás megvalósítható-e egyetlen megbeszélésen való részvétellel.

Juliane Kokott főtanácsnok 2009. február 19-én megtett indítványában úgy vélte, hogy egyetlen megbeszélésen való részvétellel megvalósítható a közösségi joggal ellentétes, versenytársak közötti összehangolt magatartás.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. február 19.