A magyar választópolgárok a június 7-ei európai parlamenti [EP] szavazáson nem csak lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen is voksolhatnak, ha ezt előre kérik a helyi jegyzőtől.

Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással voksolhat egy másik magyarországi település e célra kijelölt szavazóhelyiségében is.

Ehhez a polgároknak igazolást kell kérniük a lakóhelyük szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől (aki egyben a jegyző is). Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján a választás előtti második napig, június 5-ig kérhetnek a választók.

Ajánlott levélben is lehet igazolást kérni, ám ebben az esetben a kérelemnek június 2-ig meg kell érkeznie a helyi választási irodába.

Ha a választópolgár az igazolás kiadását követően valamiért meggondolja magát, és mégis a lakóhelyén szeretne szavazni, akkor június 4-ig még kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy vegyék vissza az eredeti szavazókörbe. A kiadott igazolást ekkor bevonják, így nem fordulhat elő, hogy a polgár két helyen is szavaz.

Az igazolás kiadásához a jegyzőnek szüksége van kérelmező nevére, személyi azonosítójára, lakcímére, továbbá annak a településnek a nevét is közölni kell, ahol a választó szavazni kíván.

A választópolgár azokon a településeken, ahol több szavazókör van, nem választhatja meg, hogy melyikben kíván szavazni, hanem csak az erre a célra kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát.

Azokban a szavazókörökben, ahol a nem a lakóhelyükön, ezért igazolással szavazók adhatják le voksaikat, a szavazatszámláló bizottságok nem öt-, hanem héttagúak a megnövekedett munkateher miatt.

Az igazolással jelentkező szavazónak a szavazókörben ellenőrzik a személyazonosságát és a lakcímét. A bizottság ellenőrzi az igazolás eredetiségét (hogy nem fénymásolt, illetve nem faxon érkezett), hogy a választópolgár lakcíme szerinti jegyző állította ki, illetve hogy az igazolás abba a szavazókörbe szól, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az igazolásokat a szavazatszámláló bizottságok a szavazólap átadásakor bevonják, így biztosítva, hogy a választópolgár ne adhassa le többször a szavazatát.