Ingyenesen köteles a bank egyéni ügyfeleinek szerződéseikről másolatot kiadni – állapította meg Jóri András adatvédelmi biztos. Mindez a bank adatvédelmi törvényből fakadó kötelezettsége. Jogsértő az a gyakorlat, amely a másolat kiadásáért ügyintézési díjat számít fel.

Egy panaszos kért állásfoglalást Jóri András adatvédelmi biztostól, aki az egyik legnagyobb hazai bankkal kötött személyi kölcsön szerződéséről másolati példányt igényelt. A bank közel nyolcezer forintban (44 CHF) állapította meg a másolat kiadásának díját, mint ügyintézési díjat.

Az adatvédelmi biztos az üggyel kapcsolatban megállapította, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján a természetes személy ügyfelek esetében az is személyes adatnak minősül, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés a felek között milyen tartalommal jött létre, vagyis abból milyen jogok származtak, illetve milyen kötelezettségek keletkeztek. Ebben az aspektusban a polgári jogi szerződést tartalmazó okirat egy olyan adathordozó, mely nem más, mint az ügyfél ezen jogviszonyt érintő személyes adatainak az összessége.

Az adatvédelmi törvény szerint az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést azonban vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Abban az esetben tehát, ha a bank egyéni ügyfele tájékoztatást kér a banktól személyes adatairól, a tájékoztatást (másolatkérést) – ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be – ingyenesen kell számára teljesíteni.