Az Alkotmánybíróság – tizenkét napos szünet után – hétfőn negyedszer foglalkozik a Legfelsőbb Bíróság elnökének alkotmányértelmezési indítványával.

Egy indítványozó a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 38. § (1) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Tanácskoznak a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjainak alkotmányosságáról.

Megtámadták a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70/B. §-ának és 70/C. §-ának az alkotmányosságát.

Napirendre tűzik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. § (8) bekezdés b) pontjában szereplő „feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,” szövegrész alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 289. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozat készül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Szó lesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. § (5) bekezdésének, 9. §-ának, valamint 12/A. §-ának alkotmányosságáról.

Kedden kerül napirendre az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB hitelesítette a dr. H. T. által a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Európa Uniós jogharmonizáció keretében az 1978. évi IV. törvénybe „A Büntető Törvénykönyvről” bekerüljön, mint bűncselekmény a Holokauszt tagadásának tényállása, mely szerint bűntettet követ el az a személy, aki nyíltan felvállalva hirdeti, hogy nem történt a német koncentrációs táborokban zsidó és cigány népirtás, azaz tagadja a Holokauszt megtörténtét?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 305/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Cs. Zs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy gyógyszertárban csak gyógyszereket lehessen árusítani?

Egy indítványozó kifogással élt az Országos Választási Bizottság 11/2009. (I. 9.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta az S. P. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Népszavazási kérdés, sorsdöntő – Akarja-e ön hogy a Magyar Köztársaság államforma Magyar Demokratikus Királyság államformára változzék és ezáltal tagja legyen a Szentkirály Népközösségének, elfogadja-e ön Magyarország demokratikus királyának és Szentkirály Népközössége demokratikus királyának Svoren Pétert és a XVI. Dalai Lámát?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 27/2009. (I. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követően ne kelljen csatlakozási díjat fizetni?”

Megbeszélik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31-ig hatályos 48. § (1) bekezdés alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Az alkotmánybírák másodszor veszik napirendre a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2008. december 8-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági felülvizsgálatát. A köztársasági elnök 2008. december 29-én küldte meg véleményezésre a jogszabályt az Alkotmánybíróságnak.
A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.