Alkotmányellenes, hogy a büntetőeljárási törvény nem szabályozza a jogerősen elítéltek iratbetekintési jogát, így bizonyos időszakban nem tekinthetnek be saját büntetőügyük irataiba, és ezzel sérül a tisztességes eljáráshoz fűződő joguk – tudatta az Alkotmánybíróság (Ab) internetes hírlevelében szerdán.

A hatályos büntetőeljárási törvénynek az iratmegismerési jog gyakorlásáról és a részletszabályokról szóló szakaszai alapján van olyan időszak – a jogerős ítélet meghozatala és a rendkívüli jogorvoslati eljárások elrendelése közötti periódus –, amikor a jogerősen elítélt nem juthat hozzá saját büntetőeljárásának irataihoz.

Az Ab még kedden elfogadott határozata szerint a perújítási és a felülvizsgálati eljárások kezdeményezése kapcsán a jogerősen elítélt személy tisztességes eljáráshoz fűződő jogai – például az iratmegismerési joga – alkotmányos védelemben részesülnek. A rendkívüli jogorvoslati eljárások megindítása iránti kérelem megírásához, és azok megfelelő indokokra alapozásához elengedhetetlen a büntetőeljárás iratainak ismerete.

Az iratok ismerete, kézbevétele, ismételt és elmélyült tanulmányozása hiányában jelentős az esélye annak, hogy a felülvizsgálati vagy perújítási eljárás megindítása iránti kérelem nem lesz megalapozott, és elutasításra kerül, holott befogadás esetén a jogerős ítélet megváltoztatásához vagy hatályon kívül helyezéséhez vezetne.

Az Ab megállapította az Országgyűlés alkotmánysértő mulasztását, és felhívta, hogy jogalkotói feladatának 2009. október 31-ig tegyen eleget.