Az ombudsman szerint rendőrség hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, amikor a gyorshajtásról készült felvételt a helyszíni bírságolás során csak a külföldiek nézhetik meg, a magyaroktól megtagadják ezt a lehetőséget. Szabó Máté ebben a szabálysértésekről szóló törvényi rendelkezések és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja.

Vita támadt két intézkedő rendőr között, vajon hány büntetőpont jár a gyorshajtáson ért autósnak? Ezért a vezető kérte, mutassák meg neki a felvételt, amit azonban a rendőrök megtagadtak. Arra hivatkoztak, hogy csak külföldi állampolgár nézheti meg, és ha nem fogadja el a közölt adatot, akkor szabálysértési eljárás keretében megtekintheti ugyan a felvételt, de ott már akár a helyszíni bírság tízszeresét is kiróhatják.

A panaszos mindezt megírta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. Szabó Máté vizsgálatában megállapította, hogy a kérdést jogszabály nem, csak az Országos Rendőr Főkapitányság egy belső intézkedése szabályozza: eszerint a sebességtúllépésről készített videofelvételt csak a külföldi elkövető tekintheti meg a helyszínen.

Az országos rendőr-főkapitány az ombudsman kérdésére úgy reagált, hogy a gyakorlatban számos problémát vet fel a videokazettán rögzített szabálysértések képeinek helyszíni bemutatása. A visszatekercselés megnehezíti az ellenőrzést végző rendőrök tevékenységének parancsnoki kontrollját, illetve ilyen esetben már többször előfordult a képanyag indokolatlan törlése is. Probléma, hogy a rendőrautóban elhelyezett készülékek képei csak a gépkocsiba beülve tekinthetők meg, illetve eközben a sebességmérő tevékenység nem folytatható, ami tömeges esetekben ellehetetlenítené rendőri ellenőrzést. A főkapitány szerint a külföldiek ennek ellenére azért nézhetik meg a felvételeket, mert a rendőröknek – kellő nyelvismeret hiányában – nehézséget okoz a jogsértés elmagyarázása, amiben viszont a képek segítenek.

A biztos rámutatott arra is, hogy a szabálysértési eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyértelműen rögzítik az eljárás alá vont személy jogait, így különösen azt, hogy joga van megismerni eljáró hatóság bizonyítékait. E jogot a jogszabályi rendelkezések az eljárás minden szakaszában biztosítani rendelik és még a helyszíni bírság kiszabásának eljárásában sem korlátozzák.

A helyszíni bírság elfogadása, az eljárás alá vont személy erről szóló döntése nem befolyásolható, nem korlátozható azzal, hogy a rendőrség bármilyen technikai jellegű okra hivatkozva, kifejezett kérés ellenére sem mutatja be bizonyítékait (a szóban forgó ügyben a sebességtúllépést dokumentáló felvételeit). Mindezekre figyelemmel a biztos megállapította, hogy a rendőrség sérti a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseit, a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben nem teszi lehetővé a sebességtúllépést dokumentáló felvételek helyszíni megtekintését.