Nem fogadható el az az eljárás, amelynek során egy demonstráció résztvevői számára bizonytalan, hogy az esetlegesen rájuk irányuló kamerák rögzítenek, vagy csak megfigyelő funkcióval vannak üzemben – fogalt állást Jóri András adatvédelmi biztos. A demonstrációkon elhelyezett kamerák működéséről, valamint arról a tényről, hogy a kamera csak rendőri intézkedés szükségessé válása esetén rögzít, megfelelő módon tájékoztatni kell a résztvevőket.

A rendőrség kép- és hangrögzítési eljárását kifogásolta több, gyülekezési jogát gyakorló állampolgár az adatvédelmi biztoshoz eljuttatott beadványában. A panaszosok szerint a legtöbb esetben nem ítélhető meg, hogy a demonstrációkon kitett kamerák vajon folyamatosan rögzítik az eseményeket, vagy csupán megfigyelő funkcióval működnek, de felvételt nem készítenek.

Jóri András állásfoglalásában leszögezte, hogy nem lenne elfogadható az a gyakorlat, amely szerint a rendőrség az általa biztosított rendezvényeket függetlenül azok békés jellegétől mintegy rutinszerűen rögzítené. Esetenként szükséges annak tisztázása, hogy egy demonstráció békés lebonyolítása milyen magatartást kíván az államhatalom képviselőitől.

A gyülekezési jog gyakorlása során az állampolgárok egy alapvető jogukkal élnek. A rendőrség minden intézkedése elő kell, hogy segítse az alapjogok gyakorlásának zavartalanságát. A jog céljával súlyosan ellentmondó gyakorlatnak kell tekinteni az olyan hatósági magatartást, amely látszólag törvényes intézkedések megtételével (a demonstráció helyszínén kamerák ideiglenes telepítésével, kép- és hangfelvételek készítésével) azt a benyomást kelti az állampolgárokban, hogy a demonstráción való részvételüket megfigyelik, illetve dokumentálják.

A rendőrség személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi felhatalmazásával összhangban kell lennie a gyakorlatnak, az adatok kezelésére vonatkozó nemzetközileg kimunkált alapelveket figyelembe kell venni. Az alapelvek közül kiemelten a célhoz kötött adatkezelés követelményét kell szem előtt tartani. A rendőrség nem kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében nem nélkülözhetetlenek.

E kívánalom gyakorlati érvényesülését illetően meginoghat az állampolgárok bizalma, amennyiben a demonstrációkon rendre azt kénytelenek tapasztalni, hogy kamerák fogadják őket. Az ilyen gyakorlatot elfogadhatatlannak kell tekinteni. Nem technikai, hanem jogi kérdésnek tekinthető az, hogy a gyülekezési jogát gyakorolni kívánó polgár tisztában lehessen azzal, hogy magatartását milyen módon figyelik, illetőleg dokumentálják, egy demonstráción milyen személyes adatait rögzítik.