207 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a Parlament elfogadta a törvénymódosítást, mely szerint 2010. június 1-től már a közjegyzők bocsáthatnak ki fizetési meghagyásokat.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) által kezdeményezett és a Parlament által ma elfogadott törvénymódosítás szerint, a fizetési meghagyásos ügyek (FMH) a bíróságoktól közjegyzői hatáskörbe kerülnek. Az ügyeket – nemperes szakaszban – teljes egészében elektronikusan és automatikusan intézi a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) rendszere. Az új rendszert a MOKK költségvetési támogatás nélkül, saját forrásból építi ki és tartja fenn.

A gyors és hatékony ügyintézés, a jogbiztonság növelése összevág a kormány elképzeléseivel, így a digitális formára történő átállás is a lakosság szolgálatában történik. Ahogy azt Dr. Tóth Ádám, a MOKK elnöke a parlamenti döntést üdvözölve hangsúlyozta: “Az új rendszerben jelentősen rövidül a tartozások behajtása, így gyorsabban juthatnak a pénzükhöz az emberek. Az eljárások egyszerűsödnek, rövidülnek. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmeket a kérelmező elektronikus úton elektronikus aláírás, vagy az ügyfélkapu használatával otthonról is benyújthatja, illetve bármelyik közjegyzői irodában személyesen eljárva szóban is előterjesztheti. Így ugrásszerűen meg fog nőni a fizetési meghagyásos ügyek száma, az eddig 6-8 hónapos eljárások időtartama pedig mindössze 15 naposra csökken.”

Fontos újdonság, hogy a közjegyzők valamennyi kérelmet egy egységes, országos, elektronikus rendszerben kezelik és az eljárást is elektronikusan folytatják le, így az automatizált eljárás biztosítani fogja, hogy a fizetési meghagyásokat a törvényi határidőben bocsássák ki. A fizetési meghagyások végrehajtását ugyanezen elektronikus rendszer használatával rendelik el, és elektronikus úton küldik meg a végrehajtható okiratot az eljáró végrehajtónak.

A fizetési meghagyásokat eddig a bíróságok bocsátották ki, nem kis mértékben leterhelve ezzel a bírósági szervezetet. Miután a közjegyzők már ma is számos nem peres eljárást folytatnak le, hozzájárulnak ahhoz, hogy a bíróságok erőforrásaikat a – a szoros értelemben vett feladatkörükbe tartozó – peres eljárások lefolytatására koncentrálhassák.

Az Országgyűlés a törvény sürgősséggel történő kihirdetését elfogadta. A törvény hatálybalépésének tervezett időpontja 2010. június 1.