Az Európai Bizottság társfinanszírozóként vesz részt egy Ausztriában, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Németországban és Olaszországban zajló projektben, melynek célja, hogy segítse a közigazgatási szerveket a szolgáltatási ágazatban nyújtott online szolgáltatások javításában.

2009 végére minden uniós tagállamban létrejönnek olyan kapcsolattartó pontok, ahol a vállalatok elektronikus úton valamennyi adminisztrációs teendőjüknek eleget tehetnek. Így például egy belga szolgáltató számára lehetővé válik, hogy a Hollandiában megnyíló kávéházával kapcsolatos minden előírt formaságot online elvégezzen, de a kísérleti projekt céljai között az elektronikus eljárások minőségének további javítása is szerepel. A kísérleti projekt költségvetése hároméves távlatban több mint 14 millió euró, amelynek a fele az EU versenyképességi és innovációs programjából származik majd.

„A közigazgatási rendszerek közötti együttműködés támogatására és a vállalkozások más tagállamok piacára történő belépésének megkönnyítésére a legmegfelelőbb módszer a korszerű információs technológiákba való befektetés – mondta Viviane Reding információs társadalmi és médiaügyi biztos. – Az online ügyintézés lehetőségének biztosításával és a felesleges papírmunka felszámolásával az európai vállalkozások új piacokon jelenhetnek meg, ezáltal fokozódik az Európai Unióban zajló kereskedelem, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság az egységes piacon belül.”

A szolgáltatások, melyek az unió GDP-jének 70%-át nyújtják, a növekedés és a munkalehetőségek legfőbb forrását jelentik Európában. Az elmúlt évek során kialakított új munkahelyek 95%-a ennek az ágazatnak volt köszönhető. Noha az áruk már szabadon áramlanak az EU-n belül, a szolgáltatások belső piaca még nem bontakozott ki teljes mértékben, ugyanis a mai napig jogi és adminisztratív nehézségek gátolják, hogy a szolgáltatók más országokban is megvessék a lábukat vagy határokon átnyúló kereskedelmet folytassanak.

Az Ausztria, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország és Olaszország közreműködésével zajló, az Európai Bizottság által elindított kísérleti projekt keretében olyan új technikai megoldásokat fejlesztenek ki, amelyek javítani hivatottak a határokon átnyúló elektronikus közigazgatási szolgáltatások minőségét. 2009 végére minden uniós tagállamban létrejönnek olyan kapcsolattartó pontok, ahol a vállalatok minden rájuk vonatkozó eljárást és formaságot egy helyen el tudnak végezni. A kísérleti projekt ezen pontokra alapozva kíván átjárást biztosítani a különböző tagállamok gyakorlata között. A projekt bevált gyakorlatokra, nyílt specifikációkra és felhasználóbarát megoldásokra építve támogatja az elektronikus szolgáltatások használatát és közös követelményrendszer kialakítását, és meghatározza a tagállamok között végzett tranzakciók biztonsága érdekében alkalmazandó közös szabványokat.

Háttér

A határokon átnyúló egyszerűsített online ügyintézésre (Simple Procedures Online for Cross-border Services, SPOCS) irányuló projekt az Európai Bizottság információs és kommunikációs technológiák támogatására létrehozott programja keretében társfinanszírozott nagyszabású kísérleti projekt, amely program célja a kommunikációs technológiák polgárok, vállalkozások és kormányzatok általi szélesebb körű és lehető legjobb alkalmazásának ösztönzése, és ezáltal a versenyképesség és az innováció fellendítése. A program részét képezi az EU versenyképességi és innovációs programjának, melynek célja az európai vállalkozások versenyképességének serkentése, és amely a 2007–2013-as időszakra több mint 3,6 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik ( IP/05/391 ).

Az EU szolgáltatási irányelvének értelmében 2009 végéig minden uniós tagállam olyan kapcsolattartó pontokat hoz létre, amelyeken keresztül a szolgáltatásnyújtók könnyedén megkaphatnak minden szükséges tájékoztatást és elektronikus úton intézhetik a rájuk vonatkozó összes eljárást, ahelyett, hogy e célból több igazgatási vagy szakmai szervvel kapcsolatba kellene lépniük.

A nagyszabású kísérleti projekteket a tagállamok végzik, és nemzeti, regionális és helyi szinten vizsgálják a technológia-alapú megoldások alkalmazásának lehetőségét a határokon átnyúló szolgáltatások területén. Az ilyen projekteket azzal a céllal indítják, hogy közös előírásokat alakítsanak ki, amelyek azután továbbfejleszthetők és szélesebb körre is kiterjeszthetők; ezáltal lehetővé válik, hogy a különböző nemzeti rendszerek kapcsolatba és kölcsönhatásba lépjenek egymással, miáltal az állampolgárok és a vállalkozások a közös piac minden előnyét élvezhetik.

A projekt korábbi nagyszabású projektek keretében végzett munka eredményeire épül: ilyen projekt volt az elektronikus személyazonosításra irányuló projekt, mely tartózkodási helyüktől függetlenül hozzáférést biztosít a közszolgáltatásokhoz az EU polgárai számára ( IP/08/824 ), valamint az a projekt , amely lehetővé tette a vállalkozások számára, hogy elektronikus úton vegyenek részt a közbeszerzési szerződésekért folyó, határokon átnyúló versenyben ( IP/08/785 ). A Bizottság 2008-ban útjára indította az Intelligens Nyílt Szolgáltatások (Smart Open Services, SOS) elnevezésű projektet is, amely az orvosi adatok határokon átnyúló megosztásával foglalkozik ( IP/08/1075 ).

E-kormányzat:

http://ec.europa.eu/egovernment

Az IKT-politika támogatásának programja:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp

Az Európai Bizottság versenyképességi és innovációs keretprogramja:

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Az EU szolgáltatási irányelve:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm