Az Országos Rádió és Televízió Testület állampolgári bejelentés kapcsán hivatalból vizsgálta a Story TV által 2009. január 26-án 21:01 órai kezdettel sugárzott Havas című
műsorszámot.

A Story TV műsorán 2008 januárja óta szereplő Havas című produkció sajátos egyvelege a szórakoztatásnak és a komolyabb, elemző igényű beszélgetéseknek. 2009. január 26-án került bemutatásra a Cigánykérdés címet viselő rész. A műsorvezető, Havas Henrik a cigányság három köztiszteletben álló képviselőjét hívta meg.

A beszélgetés témája a cigányság általános helyzete, megítélése illetve a vajdaság intézményének eredete, funkciója, a vajdaválasztás szempontjai.

A Testület álláspontja szerint a műsorvezető megszólalásai sértőek voltak a roma kisebbségre, azokat az előítéleteket jelenítették meg, amelyek a cigánysággal szemben rendszerint megfogalmazódnak. A Testület véleménye szerint a műsorvezető által hiányolt őszinte beszéd nem lehet általánosító és előítéletes. A műsorvezető mondatai azonban ilyenek voltak, és ez ellentétes a médiatörvényben foglalt alkotmányos alapelvvel.

A fentiek következtében a Testület arra a megállapításra jutott, hogy a Story TV megsértette a médiatörvény azon rendelkezését, amely szerint a műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség megsértésére, faji szempontokon alapuló bemutatására.

Az ORTT 1224/2009. (VI. 10.) számú határozata