Jövőre megszűnik a képviselői költségtérítés, a képviselők javadalmukból, azaz a bevételükből csak számlával igazolt költségeiket vonhatják le; a képviselői javadalom a személyi jövedelemadó szabályai szerint adózik a hétfőn elfogadott kétharmados többséget igénylő törvénymódosítás szerint.

Az Országgyűlés az alkotmánymódosítást 340 igen szavazattal, 19 nem és 2 tartózkodás mellett szavazta meg hétfőn, a képviselői juttatásokról szóló törvényt pedig 341 igen, 19 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.

Az új, 2010. január 1-jétől hatályba lépő szabályok szerint az országgyűlési képviselők javadalmazása adóköteles: az alapdíj és bizottsági, vagy országgyűlési tisztségért járó pótdíjdíj mellett jövedelemnek minősül a választókerületi pótlék és a lakhatási támogatás is. Ezek bevallása a képviselők felelőssége lesz, amelyből számlák alapján írhatóak le a költségek. Ha egy képviselő egyetlen számlát sem nyújt be, akkor teljes jövedelme adóköteles.

A Budapesten lakóhellyel nem rendelkező képviselő a havi alapdíj 50 százalékával megegyező összegű lakhatási támogatásra jogosult. A választókerületi pótlék pedig a tiszteletdíj meghatározott százaléka, attól függően, hogy a képviselők milyen messze laknak a fővárostól.

Jövő évtől tehát minden egyes képviselő saját maga dönthet – ugyanúgy, mint a vállalkozók -, hogy nem gyűjt számlákat, és ebben az esetben a bevételének 10 százalékát tekinti mindössze költségnek; vagy nyilatkozik év elején, hogy számlákat gyűjt, és egy becslést készít arról, hogy a bevételének hány százalékát tudja elszámolni az év folyamán.

Aki év elején véletlenül rosszul nyilatkozik, ugyanúgy, mint bárki más, a hatályos adótörvények szerint szankciókra számíthat, tehát többletadó-befizetést kell teljesítenie.

Az előterjesztő, Göndör István (MSZP) számításai szerint, ha a képviselők a 10 százalékos megoldást választják – ami a jelenlegi rendszerhez közel álló -, akkor több tízezer forintos havi nettó jövedelemcsökkenést szenvednek el. Ebből a pozícióból csak úgy tudnak kitörni, ha azt választják, hogy számlákat gyűjtenek a lakásbérletről, illetve ha a gépkocsihasználatot elszámolják üzemanyag- és kilométer-arányosan, ebben az esetben van esélyük arra, hogy a nettó pozíciója lényegesen ne változzon és ne romoljon.

A törvénymódosítás értelmében az alkotmányból kikerülnek a “kedvezmények” és a “költségtérítés” kifejezések, helyette azt rögzítik: az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg.

Az egymondatos alkotmánymódosítás mellett további három törvényt érint a változtatás: az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló jogszabály az új jövedelemstruktúrát tartalmazza.

A másik a személyi jövedelemadóról szóló törvény, amely önálló tevékenységként rögzíti a képviselő tevékenységét, és annak szabályai szerint kell elszámolni.

A harmadik a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó törvény: az új struktúra mellett a képviselők nyugdíjalapja továbbra is a tiszteletdíj marad.