A tulajdonostársak egyhangú határozatához köti a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalását a társasházakról szóló törvény módosítása.

A jogszabály rendelkezéseiből következően ilyen lehet a távfűtésről való leválás is, mivel ez a megoldás is járhat akár új épület, épületrész, illetve épületberendezés létesítésével.

A törvény szerint az 50 lakásosnál nagyobb, vagy az évi 10 millió forintos pénzforgalmat meghaladó társasházaknak könyvvizsgálót kell fogadniuk költségvetésük átvizsgálására. Ezzel egy időben a társasházak jogi felügyelete az ügyészség fennhatósága alá kerül, amelynek keresete alapján a bíróság akár felügyeleti biztost is kinevezhet, ha a társasház működésének törvényessége másképpen nem biztosítható.

A módosítás kimondja továbbá, hogy az ingatlant használók is kötelesek betartani a társasházi szabályokat, ugyanis korábban csak a tulajdonosok közbenjárásával lehetett számon kérni ezt az albérlőkön. A közös költség hátralékot felhalmozókkal szemben is könnyebb lesz keresetet indítani, ugyanis a kétszer át nem vett felszólításokat kézbesítettnek lehet tekinteni.

A változtatások között szerepel, hogy a társasházi beszámolót és a költségvetési tervezetet is írásban, előre meg kell küldeni a közgyűlési meghívóval, a közgyűlési határozatot pedig jól látható helyen ki kell függeszteni. A közös képviselőnek a felmentés után 90 napig, illetve az új képviselő megválasztásáig el kell látnia feladatát, változatlan díjazás mellett.